Đăng ký cho đại lý du lịch của quý vị chỉ với 3 bước đơn giản!

Bước 1: Chia sẻ thông tin Người điều hành Đại lý

Mỗi đại lý du lịch đăng ký phải có một người điều hành đại lý du lịch. Tạo tài khoản Expedia.com.vn để có thể sử dụng làm tài khoản quản lý đại lý hoặc đăng nhập bằng tài khoản Expedia.com.vn đã có.

Các trường có dấu * là bắt buộc

Bước 2: Chia sẻ thông tin Đại lý Du lịch

Bước 3: Hãy bắt đầu nhận hoa hồng!