PDF

Tuyên bố về cookie

Cập nhật lần cuối: 14/11/2023
Cookie là những đoạn văn bản nhỏ được gửi dưới dạng tệp tới máy tính hoặc thiết bị di động của quý vị khi quý vị truy cập hầu hết các trang web. Cookie có thể được phân phối bởi chúng tôi (cookie của bên thứ nhất) hoặc đối tác hay nhà cung cấp bên thứ ba (cookie của bên thứ ba). Cookie có thể là cookie theo phiên hoặc cookie cố định. Cookie theo phiên sẽ cho phép trang web nhận biết và liên kết các hành động của người dùng trong một phiên duyệt web và hết hạn vào cuối mỗi phiên. Cookie cố định giúp chúng tôi nhận biết quý vị là người dùng hiện tại và được lưu giữ trên hệ thống hoặc thiết bị của quý vị cho đến khi hết hạn, nhưng quý vị cũng có thể xóa các cookie này trước ngày hết hạn.

Các công nghệ tương tự khác

Tập tin chỉ báo, gif, gif rỗng là các đồ họa nhỏ, mỗi đồ họa này sẽ mang một mã định danh duy nhất và được nhúng vô hình trên trang web và trong email. Tập tin chỉ báo giúp chúng tôi biết khi nào một trang web nhất định được truy cập hoặc liệu biểu ngữ quảng cáo trên các trang web của chúng tôi và trang web khác có hiệu quả không. Chúng tôi cũng sử dụng tập tin chỉ báo trong các email dựa trên HTML để biết người nhận có mở email của chúng tôi hay không, qua đó đánh giá hiệu quả của một số cách thức trao đổi thông tin, chương trình khuyến mãi và chiến dịch tiếp thị nhất định.
· Tập tin chỉ báo dựa trên khoảng cách gửi tín hiệu một chiều trong khoảng cách rất ngắn để giao tiếp với các app di động có liên quan được cài đặt trên điện thoại của quý vị. Các tập tin này có thể thông báo cho quý vị, ví dụ như về những trải nghiệm liên quan đến chuyến đi, đồng thời có thể thông báo cho quý vị về những ưu đãi và khuyến mãi liên quan. Tập tin chỉ báo chỉ giao tiếp với thiết bị của quý vị khi quý vị ở khoảng cách gần và đã đồng ý trong app di động có liên quan.
· Điểm ảnh là các đối tượng nhỏ được nhúng vào trang web mà người dùng không thể nhìn thấy. Chúng tôi sử dụng điểm ảnh để phân phối cookie tới máy tính của quý vị, tạo điều kiện cho quá trình đăng nhập, theo dõi hoạt động trên các trang web của chúng tôi và phân phối quảng cáo trực tuyến.
· Tag là các đoạn mã HTML nhỏ hướng dẫn trình duyệt của quý vị yêu cầu một số nội dung nhất định tạo bởi máy chủ quảng cáo. Chúng tôi sử dụng tag để hiển thị cho quý vị chương trình khuyến mãi và quảng cáo phù hợp.
· Tập lệnh là các đoạn mã JavaScript khởi chạy tự động khi một số trang web nhất định bắt đầu tải, nhằm xác định xem người dùng có xem các quảng cáo được liên kết hay không.
· Đối tượng lưu trữ cục bộ, ví dụ như HTML 5, được sử dụng để lưu trữ nội dung và tùy chọn. Các bên thứ ba mà chúng tôi hợp tác để cung cấp một số tính năng nhất định trên trang web nhằm hiển thị quảng cáo dựa trên hoạt động duyệt web của quý vị sẽ sử dụng Đối tượng lưu trữ cục bộ để thu thập và lưu trữ thông tin.
Trong Tuyên bố về cookie này, tất cả các công nghệ nêu trên sẽ được gọi chung là “cookie”.

Việc Expedia Group sử dụng cookie

Expedia Group sử dụng cookie vì nhiều lý do, bao gồm:
 • Cải thiện trải nghiệm của quý vị khi truy cập các trang web của chúng tôi
 • Hoàn thành các giao dịch và đảm bảo các trang web của chúng tôi hoạt động như dự kiến
 • Ghi nhớ các tùy chọn của quý vị, như ngôn ngữ, khu vực hoặc đơn vị tiền tệ
 • Hiển thị cho quý vị quảng cáo phù hợp và phân tích hiệu quả của quảng cáo
 • Cho phép quý vị quay lại nội dung tìm kiếm chuyến đi trước đó
 • Xác định lỗi trên các trang web của chúng tôi
 • Hỗ trợ bảo vệ dữ liệu và có khả năng phát hiện, điều tra hoạt động gây hại hoặc gian lận
 • Hiểu rõ lưu lượng truy cập vào trang web của chúng tôi, bao gồm ngày giờ truy cập, ngày giờ truy cập lần cuối và các thông tin khác
 • Phân tích hiệu quả hoạt động của các trang web

Các loại thông tin mà cookie thu thập

Các loại thông tin mà chúng tôi thu thập qua cookie bao gồm:
 • Địa chỉ IP
 • ID thiết bị
 • Các trang đã xem
 • Loại trình duyệt
 • Thông tin duyệt web
 • Hệ điều hành
 • Nhà cung cấp dịch vụ internet
 • Việc quý vị có hay không phản ứng hoặc tương tác với một quảng cáo
 • Liên kết hoặc URL chuyển hướng hoặc đã chuyển hướng
 • Tính năng đã sử dụng và hoạt động đã tham gia trên các trang web và trong app của chúng tôi
Hãy xem phần Các loại thông tin cá nhân chúng tôi thu thập và sử dụng trong Tuyên bố bảo mật để tìm hiểu thêm về các loại thông tin được thu thập tự động.
Một số cookie là bắt buộc hoặc "thiết yếu", phải được bật để Trang web và Ứng dụng của chúng tôi có thể hoạt động. Ví dụ về chức năng này bao gồm: cho phép quý vị điều hướng trên các trang web của chúng tôi, đồng thời cho phép chúng tôi nhận diện những người dùng quay lại trang, qua đó giữ bảo mật cho các thao tác của họ như đăng nhập và quản lý đặt phòng. Quý vị không thể từ chối cookie thiết yếu.
Chúng tôi cũng dùng các loại cookie khác để trang web của mình hấp dẫn và hữu ích hơn cho quý vị:
 • Cookie chức năng. Những cookie này cho phép Trang web và Ứng dụng của chúng tôi ghi nhớ các tùy chọn của quý vị, chẳng hạn như ngôn ngữ ưa thích, cài đặt, nội dung giỏ hàng mua sắm và các tìm kiếm trước đó. Chúng tôi sử dụng những cookie này để nâng cao và cá nhân hóa trải nghiệm của quý vị ở các trang web của mình.
 • Cookie hiệu suất.Các cookie này được sử dụng để xác định và thu thập thông tin về cách người dùng sử dụng Trang web hoặc Ứng dụng của chúng tôi, nhằm đo lường và cải thiện hiệu suất tổng thể của các trang web của mình. Cookie hiệu suất cho phép chúng tôi theo dõi (ở dạng tổng hợp) cách khách truy cập sử dụng các trang của mình, bao gồm chi tiết về thời gian khách xem mỗi trang trên trang web, số lượt bấm được thực hiện ở một trang nhất định, từ tìm kiếm được sử dụng cũng như chuyển động chuột và hoạt động cuộn của người dùng. Chúng tôi dùng thông tin thu thập được để đo mức độ hiệu quả của quảng cáo, xác định các sự cố kỹ thuật của trang web và cải thiện dịch vụ của mình, bao gồm cả trải nghiệm của quý vị.
Đối với mục đích phân tích, các nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba của chúng tôi có thể sử dụng cookie để thực hiện dịch vụ và có thể kết hợp thông tin về quý vị mà họ thu thập được trên các trang web của chúng tôi với thông tin khác mà họ đã thu thập. Tuyên bố về cookie này không áp dụng cho việc các bên thứ ba đó sử dụng thông tin của quý vị.
 • Cookie nhắm mục tiêu. Expedia Group và các đối tác bên thứ ba đáng tin cậy của chúng tôi sử dụng các loại cookie này để tạo hồ sơ được cá nhân hóa và hiển thị quảng cáo phù hợp hơn với quý vị, dựa trên những mối quan tâm của quý vị. Thông tin được thu thập thông qua tương tác của quý vị với trang web của chúng tôi, quảng cáo của bên thứ ba trên trang web của chúng tôi, quảng cáo của chúng tôi trên trang web của bên thứ ba và các cookie hiện có từ các trang đang có trên máy tính của quý vị. Các cookie này có thể được dùng để giới hạn số lần quý vị nhìn thấy một quảng cáo, đo độ hiệu quả của chiến dịch quảng cáo và hiển thị nội dung được cá nhân hóa. Chúng tôi không có quyền truy cập cookie do đối tác bên thứ ba thu thập và Tuyên bố về cookie này không áp dụng cho các thông lệ xử lý thông tin của các đối tác bên thứ ba đó. Không chọn các cookie này sẽ dẫn đến việc hiển thị những quảng cáo ít nhắm mục tiêu hơn.

Lựa chọn thông tin của quý vị

Quý vị có thể chọn không nhận quảng cáo trực tuyến phù hợp trên trang web này và các trang web khác, cũng như tìm hiểu thêm về cách từ chối việc người khác sử dụng thông tin của quý vị vào mục đích hiển thị quảng cáo phù hợp bằng cách truy cập một trong những trang sau:
• Với Khu vực kinh tế châu Âu (EEA), Thụy Sĩ và Vương quốc Anh: http://www.youronlinechoices.eu/
• Với Canada: http://youradchoices.ca/choices/
• Với Mỹ và các khu vực còn lại trên thế giới:
o http://www.aboutads.info/choices/
o http://optout.networkadvertising.org/
Xin lưu ý rằng nếu chọn không nhận quảng cáo phù hợp, quý vị sẽ vẫn thấy các quảng cáo trực tuyến nhưng những quảng cáo đó chung chung và ít phù hợp hơn.
Một số đối tác quảng cáo của chúng tôi là thành viên của Sáng kiến quảng cáo mạng, tổ chức này hỗ trợ một nơi tập trung duy nhất để chọn không nhận quảng cáo nhắm mục tiêu của các công ty thành viên. Để tìm hiểu thêm, vui lòng bấm vào đâyvào đây.

Quý vị có thể quản lý cookie như thế nào?

Quý vị có thể thiết lập hoặc sửa đổi các tùy chọn kiểm soát trình duyệt web để chấp nhận hoặc từ chối cookie khi muốn, nhưng xin nhớ rằng nếu quý vị chọn từ chối cookie, quyền truy cập của quý vị vào một số chức năng và khu vực trên trang web của chúng tôi có thể bị hạn chế.

Tín hiệu Do-Not-Track (không theo dõi) và các cơ chế tương tự.

Một số trình duyệt web có thể truyền các tín hiệu "do-not-track" (không theo dõi) đến các trang web người dùng truy cập. Vì các trình duyệt web kết hợp và kích hoạt tính năng này theo nhiều cách khác nhau, việc người dùng có ý định truyền tải những tín hiệu này hay không hoặc họ có biết về tính năng này hay không đôi khi không rõ ràng. Những thành viên tham gia tổ chức thiết lập quy chuẩn Internet hàng đầu nghiên cứu về vấn đề này đang trong quá trình xác định các trang web cần làm gì khi nhận tín hiệu này, nếu cần. Chúng tôi hiện không có phản hồi khi nhận những tín hiệu này. Nếu và khi tiêu chuẩn cuối cùng được thiết lập và chấp nhận, chúng tôi sẽ đánh giá lại phản hồi của các trang web của chúng tôi đối với những tín hiệu này và cập nhật Tuyên bố về cookie này cho phù hợp.

Liên hệ với chúng tôi

Nếu quý vị có câu hỏi hoặc lo ngại về việc chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý vị, hay có câu hỏi về các hoạt động xử lý thông tin cá nhân của chúng tôi, cũng như muốn thực thi quyền của quý vị trong việc truy cập, sửa hoặc yêu cầu xóa thông tin cá nhân, vui lòng liên hệ với chúng tôi thông qua phần Bảo mật tại đây, hoặc quý vị có thể gửi email đến bộ phận dịch vụ khách hàng của chúng tôi qua APACSAR@expediagroup.com. Để xem danh sách các công ty thuộc Expedia Group, hãy bấm vào đây.
Để tìm hiểu thêm về (các) đơn vị kiểm soát dữ liệu (và đơn vị kiểm soát chung, khi thích hợp) và/hoặc Đại diện cho thông tin cá nhân chúng tôi xử lý, vui lòng bấm vào đây.

Cập nhật Tuyên bố

Chúng tôi có thể cập nhật Tuyên bố này cho phù hợp với những thay đổi về luật pháp hoặc tình hình phát triển về kỹ thuật hoặc kinh doanh. Chúng tôi sẽ thông báo cho quý vị trên trang này nếu chúng tôi đề xuất thực hiện bất kỳ thay đổi quan trọng nào. Quý vị có thể biết thời điểm Tuyên bố về cookie này được cập nhật lần cuối bằng cách xem ngày “cập nhật lần cuối” ở đầu Tuyên bố này.
Để có thông tin về các cập nhật trước đây, vui lòng liên hệ với chúng tôi.