Cố vấn du lịch COVID-19

Sẵn sàng lên đường? Nhớ kiểm tra cảnh báo liên quan tại điểm đến của mình.

Sử dụng công cụ tìm kiếm bên dưới để tìm hiểu thêm các cảnh báo du lịch liên quan đến COVID-19, bao gồm quy định tại các điểm đến và hướng dẫn về sức khỏe và an toàn. (Chỉ có tiếng Anh.)

Đến trang hướng dẫn du lịch COVID-19 để biết thêm thông tin.

Quan trọng: Chúng tôi đề xuất quý vị xác nhận lại mọi hướng dẫn tại trang web của chính quyền địa phương và kiểm tra các điều kiện với đơn vị cung cấp bảo hiểm du lịch của mình. Bảo hiểm du lịch có thể không có hiệu lực nếu quý vị đi lại bất chấp khuyến cáo của chính phủ.

Lưu ý: Thông tin này do bên thứ ba, Sherpa, cung cấp và chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin. Expedia không chịu trách nhiệm về tính chính xác của thông tin. Trong tình hình các yêu cầu đi lại liên tục thay đổi hiện nay, quý vị không nên phụ thuộc vào chỉ công cụ này để ra quyết định về chuyến đi và cần kiểm tra lại độ chính xác về bất kỳ khuyến cáo, giới hạn hoặc yêu cầu nào từ chính quyền.

Bằng việc sử dụng công cụ này, quý vị xác nhận đã đọc ghi chú này và đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách của trang web chúng tôi (link bên dưới). Nếu thông tin bên trên không được cung cấp bằng ngôn ngữ bản địa của quý vị, Expedia lẫn Sherpa sẽ không chịu trách nhiệm về nội dung do quý vị hoặc bên thứ ba nào (như Google Translate) thực hiện.