Lưu trú với chi phí ưu đãi
Nhận giảm giá tại một số khách sạn

Nhận gấp đôi điểm
Nhận nhiều điểm thưởng hơn khi bạn đặt phòng qua app

Cập nhật liên tục
Nhận thông báo theo thời gian thực và luôn nắm thông tin khi chuyến đi có thay đổi

Bên bạn mọi lúc mọi nơi
Luôn dễ dàng truy cập lịch trình chuyến đi ngay cả khi ngoại tuyến