Đến trang nội dung
Bắt đầu trang nội dung

Khuyến mãi kết thúc vào Chủ nhật, ngày 27 tháng một năm 2019 lúc 23:59 Khuyến mãi đã kết thúc

Điều khoản và điều kiện 

  • Áp dụng giảm giá với giá tiêu chuẩn tại một số khách sạn (chưa bao gồm thuế và các loại phí khác).
  • Giá hiển thị là giá phòng khách sạn mỗi đêm dựa trên giá thấp nhất của phòng đôi hiện có, chưa bao gồm tất cả loại thuế, phí dịch vụ, các loại phí thanh toán tại khách sạn hoặc cho khách sạn.
  • Giá được cập nhật thường xuyên và hiển thị chính xác.
  • Giá hiển thị là cho lưu trú vào các ngày được liệt kê cụ thể.
  • Có thể áp dụng các điều khoản khác, bao gồm đêm lưu trú tối thiểu, ngày không áp dụng khuyến mãi, tình trạng phòng và giới hạn đặt phòng trước. Vui lòng xem trang thông tin khách sạn để biết thêm chi tiết.
  • Đặt đến Chủ Nhật, 23:59 [GMT+7]
  • Áp dụng cho ngày đi khác nhau, tùy từng nơi lưu trú. Xem ưu đãi của từng nơi lưu trú để biết thêm chi tiết.
  • Ưu đãi tùy thuộc tình trạng thực tế và có thể kết thúc mà không được thông báo trước. Vui lòng bấm vào từng ưu đãi để xác nhận giá, tình trạng phòng và điều khoản & điều kiện áp dụng cho các ưu đãi trên.
  • Áp dụng điều khoản và chính sách đặt của Expedia 
Quay lại đầu trang