THỎA THUẬN GIỮA KHÁCH HÀNG VÀ EXPEDIA, INC.

Chào mừng đến với website Expedia.com.vn ("Website"). Website này được cung cấp chỉ để hỗ trợ khách hàng trong việc thu thập thông tin du lịch, xác định khả năng có sẵn của các hàng hóa và dịch vụ liên quan đến du lịch, thực hiện việc đặt chỗ và các giao dịch hợp pháp khác với các nhà cung cấp dịch vụ du lịch, và không cho mục đích nào khác. Thuật ngữ "chúng tôi", "đối với chúng tôi", "của chúng tôi" và "Expedia, Inc." đề cập đến Expedia, Inc., một công ty tại Washington. Thuật ngữ "quý khách" đề cập đến khách hàng ghé thăm Website và/hoặc đặt chỗ thông qua chúng tôi trên Website này, hoặc thông qua đại lý dịch vụ khách hàng của chúng tôi.

Website này được đề nghị cung cấp cho quý khách với điều kiện quý khách chấp thuận mà không có sự thay đổi tất cả các điều khoản, điều kiện và thông báo được nêu ra dưới đây (gọi chung là "Thỏa Thuận"). Bằng việc truy cập hoặc sử dụng Website này theo bất cứ cách thức nào, quý khách đồng ý bị ràng buộc bởi Thỏa Thuận. Trong phạm vi quý khách đặt bất kỳ sản phẩm hoặc dịch vụ du lịch nào trên Website này hoặc thông qua các đại lý trung tâm điện thoại của chúng tôi, quý khách đồng ý rằng Thỏa Thuận này phải được áp dụng cho tất cả các giao dịch. Vui lòng đọc kỹ Thỏa Thuận. Nếu quý khách không chấp thuận tất cả các điều khoản và điều kiện, vui lòng không sử dụng Website này hoặc thực hiện việc đặt chỗ qua Website này hoặc các đại lý trung tâm điện thoại của chúng tôi. Để cẩn thận, quý khách thường xuyên trở lại trang này để xem phiên bản mới nhất của Thỏa Thuận. Chúng tôi bảo lưu quyền thay đổi hoặc sửa đổi Thỏa Thuận vào bất cứ lúc nào, tùy theo quyết định của riêng chúng tôi mà không cần thông báo trước, và việc quý khách tiếp tục truy cập hoặc sử dụng Website này thể hiện sự chấp thuận của quý khách đối với Thỏa Thuận được cập nhật hoặc sửa đổi.

SỬ DỤNG WEBSITE

Như là một điều kiện cho việc quý khách sử dụng Website này, quý khách đảm bảo rằng (i) quý khách đã ít nhất đủ 18 tuổi; (ii) quý khách có thẩm quyền hợp pháp để tạo lập nghĩa vụ ràng buộc về pháp lý; (iii) quý khách sẽ sử dụng Website này phù hợp với Thỏa Thuận này; (iv) quý khách sẽ chỉ sử dụng Website này để thực hiện việc đặt chỗ hợp pháp cho quý khách hoặc cho người khác mà quý khách có sự cho phép hợp pháp để thực hiện hành động; (v) quý khách sẽ thông báo cho những người khác đó về các điều khoản và điều kiện được áp dụng cho việc đặt chỗ mà quý khách đã thực hiện thay mặt cho họ, bao gồm cả các quy tắc và hạn chế áp dụng cho việc đặt chỗ đó; (vi) tất cả thông tin do quý khách cung cấp trên Website này là trung thực, chính xác, hiện thời và hoàn chỉnh, và (vii) nếu quý khách có tài khoản Expedia.com, quý khách sẽ bảo vệ thông tin tài khoản của quý khách và sẽ giám sát và chịu trách nhiệm hoàn toàn đối với bất cứ việc sử dụng nào đối với tài khoản của quý khách bởi quý khách hoặc bất cứ người nào không phải là quý khách. Chúng tôi giữ quyền từ chối truy cập, tùy theo quyết định của riêng chúng tôi, đối với bất cứ người nào vào Website này và các dịch vụ mà chúng tôi đề nghị, vào bất cứ lúc nào và vì bất cứ lý do gì, bao gồm nhưng không hạn chế ở lý do vi phạm Thỏa Thuận này.

Quay trở lại đầu trang

CÁC HOẠT ĐỘNG BỊ CẤM

Nội dung và thông tin trên Website này (bao gồm nhưng không hạn chế ở, giá cả và khả năng có sẵn của dịch vụ du lịch), cũng như hạ tầng cơ sở được sử dụng để cung cấp nội dung và thông tin đó là tài sản thuộc về chúng tôi hoặc các bên cung cấp hàng hóa, dịch vụ của chúng tôi. Mặc dù quý khách có thể làm số bản sao giới hạn hành trình du lịch của quý khách (và các tài liệu liên quan) đối với cuộc du lịch hoặc dịch vụ được đặt thông qua Website này, quý khách đồng ý không thực hiện theo cách khác việc sửa đổi, sao chép, phân phối, truyền đưa, hiển thị, trình bày, nhân bản, công bố, cấp phép, tạo sản phẩm phái sinh từ, chuyển giao, hoặc bán hoặc bán lại bất cứ thông tin, phần mềm, sản phẩm hoặc dịch vụ nào nhận được từ hoặc thông qua Website này. Ngoài ra, quý khách đồng ý không:

(i) sử dụng Website này hoặc các nội dung của Website này cho bất cứ mục đích thương mại nào;

(ii) thực hiện bất cứ việc đặt chỗ đầu cơ, sai trái hoặc gian dối nào hoặc bất cứ việc đặt chỗ nào ở trạng thái dự phòng cho nhu cầu;

(iii) truy cập, theo dõi hoặc sao chép bất cứ nội dung hoặc thông tin nào của Website này bằng cách sử dụng bất cứ robot, nhện, scraper hoặc các phương tiện tự động khác hoặc bất cứ quy trình thủ công nào cho bất cứ mục đích nào mà không có sự cho phép trước của chúng tôi;

(iv) vi phạm các hạn chế trong bất cứ phần nào có tiêu đề cấm robot trên Website này hoặc đi đường vòng hoặc phá bỏ các biện pháp được sử dụng nhằm ngăn chặn hoặc hạn chế truy cập đến Website này;

(v) có bất kỳ hành vi nào mà chúng tôi cho rằng áp đặt, hoặc có thể áp đặt một lượng tải lớn quá mức hoặc không thích hợp đối với cơ sở hạ tầng của chúng tôi;

(vi) liên kết sâu đến bất cứ phần nào của Website này (bao gồm, nhưng không chỉ hạn chế ở đường dẫn giao dịch mua đối với bất cứ dịch vụ du lịch nào) cho bất cứ mục đích nào mà không có sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của chúng tôi; hoặc

(vii) "làm giả", "bắt chước" hoặc bằng cách khác kết hợp bất cứ phần nào của Website này vào bất cứ website nào khác mà không có bất cứ sự cho phép nào trước bằng văn bản của chúng tôi.

Quay trở lại đầu trang

CÁC QUY TẮC VÀ HẠN CHẾ CỦA CÁC BÊN CUNG CẤP

Điều khoản và điều kiện bổ sung sẽ được áp dụng cho việc đặt chỗ của quý khách và việc mua dịch vụ và sản phẩm liên quan đến du lịch mà quý khách lựa chọn. Xin vui lòng đọc kỹ điều khoản và điều kiện bổ sung này. Quý khách đồng ý bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện về việc mua được áp dụng bởi bất cứ bên cung cấp nào mà quý khách lựa chọn giao dịch với họ, bao gồm, nhưng không chỉ hạn chế ở việc thanh toán tất cả các khoản tiền khi đến hạn và tuân thủ các hạn chế và quy định của bên cung cấp về khả năng có sẵn và việc sử dụng vé, sản phẩm, hoặc dịch vụ. Một số bên cung cấp khách sạn có thể yêu cầu quý khách xuất trình thẻ tín dụng hoặc đặt cọc khoản tiền mặt khi nhận phòng để trang trải các chi phí bổ sung phải chịu trong thời gian quý khách lưu trú. Khoản đặt cọc này không liên quan đến bất kỳ khoản thanh toán nào mà Expedia, Inc nhận đối với việc đặt khách sạn của quý khách. Quý khách thừa nhận rằng một số bên cung cấp thứ ba đề nghị cung cấp một số các dịch vụ và/hoặc hoạt động nhất định có thể sẽ yêu cầu quý khách ký văn bản miễn trừ trách nhiệm trước khi tham gia vào dịch vụ và/hoặc hoạt động mà họ đề nghị cung cấp. Quý khách hiểu rằng sự vi phạm bất cứ hạn chế và các quy định nào của các bên cung cấp cũng có thể dẫn đến việc hủy bỏ (các) yêu cầu đặt chỗ của quý khách, việc truy cập của quý khách bị từ chối đối với dịch vụ và sản phẩm du lịch áp dụng, việc phạt quý khách bất cứ khoản tiền nào đã thanh toán cho (các) yêu cầu đặt chỗ của quý khách, và/hoặc ghi nợ vào tài khoản của quý khách đối với bất cứ chi phí nào mà chúng tôi gánh chịu do sự vi phạm nói trên.

Quay trở lại đầu trang

Tiền vé & Giá

Theo Lưu ý bên dưới, quý vị thừa nhận và đồng ý rằng thẻ tín dụng của quý vị sẽ bị tính phí bởi Công ty Expedia hoặc (các) nhà cung cấp mà quý vị đã thực hiện đặt phòng (khi áp dụng) cho tổng giá đặt phòng của dịch vụ lữ hành đầy đủ tại thời điểm đặt phòng, bao gồm giá được hiển thị trên trang web, cộng với chi phí thu thuế và phí dịch vụ.

Giá vé máy bay chỉ được đảm bảo khi đã hoàn tất giao dịch mua và vé đã được phát hành. Hãng hàng không và các nhà cung cấp lữ hành khác có thể thay đổi giá mà không thông báo.


Lưu ý: Trong trường hợp quý vị đặt phòng nghỉ (với ngoại lệ phòng nghỉ khách sạn trả trước như nêu bên dưới), quý vị thừa nhận và đồng ý rằng quý vị phải thanh toán tất cả các khoản phí, thuế và các chi phí khác liên quan đến đặt phòng của mình cho nhà cung cấp phòng nghỉ vào thời điểm do nhà cung cấp phòng nghỉ yêu cầu (thường là khi nhận phòng hoặc trả phòng).

Quay trở lại đầu trang

CHÍNH SÁCH RIÊNG TƯ

Expedia Inc tin tưởng vào việc bảo vệ quyền riêng tư của quý khách. Xin vui lòng nhấp chuột tại đây để xem Chính sách Riêng tư hiện hành của chúng tôi mà nó cũng điều chỉnh việc sử dụng Website của quý khách, để hiểu cách thực hiện của chúng tôi: Chính sách Riêng tư.

Quay trở lại đầu trang

NHẬN XÉT, BÌNH LUẬN VÀ NHỮNG SỰ CUNG CẤP KHÁC

Chúng tôi đánh giá cao việc đóng góp ý kiến của quý khách. Xin vui lòng hiểu rằng bằng việc cung cấp nội dung cho Website này qua thư điện tử, đăng tải trên Website này hoặc đưa vào trên Website theo cách khác bất cứ nhận xét về khách sạn, câu hỏi, bình luận, đề xuất, ý kiến hoặc tương tự chứa trong bất cứ sự cung cấp nào (gọi chung là "Tài liệu Cung cấp"), là quý khách cho phép Expedia ,Inc., và các công ty con và các công ty liên kết của Expedia ,Inc. (gọi chung là "Các Công ty Expedia") và các đối tác liên kết, các đối tác liên kết nhãn hiệu và/hoặc các đối tác liên kết website mà chúng tôi cung cấp dịch vụ thông qua họ (gọi chung là "Các Chủ Thể Liên kết của Expedia"), quyền không độc quyền, không phải trả phí bản quyền, vĩnh viễn, có thể chuyển giao, không thể hủy ngang và có quyền cấp phép thứ cấp đầy đủ để (a) sử dụng, sao chép, sửa đổi, phỏng theo, dịch, phân phối, công bố, làm sản phẩm phái sinh từ và được trình bày và hiển thị công khai các Tài liệu Cung cấp trên toàn thế giới bằng bất cứ phương tiện truyền thông nào hiện có hoặc sẽ được phát minh sau này; và (b) sử dụng tên mà quý khách cung cấp liên quan đến Tài liệu Cung cấp nói trên. Quý khách thừa nhận rằng Các Công ty Expedia có thể lựa chọn để cung cấp các thuộc tính về các nhận xét, bình luận của quý khách (ví dụ, nêu tên và thành phố quê hương của quý khách trên bài nhận xét về khách sạn mà quý khách cung cấp) tùy theo ý muốn của chúng tôi, và các tài liệu cung cấp như vậy có thể được chia sẻ với các đối tác bên cung cấp của chúng tôi. Quý khách cũng cho phép Các Công ty Expedia có quyền khiếu kiện theo pháp luật đối với bất cứ cá nhân hoặc tổ chức nào vi phạm quyền của Các Công ty Expedia hoặc của quý khách trong Tài liệu Cung cấp bằng việc vi phạm Thoả thuận này. Chúng tôi không có trách nhiệm và không mang nghĩa vụ đối với bất cứ Tài liệu Cung cấp nào được đăng tải hoặc được cung cấp bởi quý khách. Chúng tôi không có nghĩa vụ đưa lên các nhận xét của quý khách; chúng tôi bảo lưu tùy theo ý kiến riêng của chúng tôi để xác định các nhận xét nào được công bố trên Website. Nếu quý khách không đồng ý với điều khoản và điều kiện này, xin vui lòng không cung cấp cho chúng tôi bất cứ Tài liệu Cung cấp nào.

Quý khách hoàn toàn chịu trách nhiệm đối với nội dung Tài liệu Cung cấp của mình (bao gồm cụ thể, nhưng không hạn chế, các nhận xét được đăng trên Website này). Quý khách bị cấm đăng tải hoặc truyền đến hoặc đi từ Website này: (i) bất cứ tài liệu nào bất hợp pháp, đe dọa, bôi nhọ, nói xấu, tục tĩu, khiêu dâm hoặc tài liệu hoặc nội dung khác mà vi phạm quyền công cộng và/hoặc quyền riêng tư hoặc vi phạm bất cứ đạo luật nào; (ii) bất cứ tài liệu hoặc nội dung thương mại nào (bao gồm, nhưng không hạn chế ở kêu gọi quyên góp, quảng cáo, hoặc tiếp thị của bất cứ hàng hoá hoặc dịch vụ nào); và (iii) bất cứ tài liệu hoặc nội dung nào vi phạm, chiếm đoạt hoặc xâm phạm bất cứ bản quyền, quyền nhãn hiệu, sáng chế hoặc quyền sở hữu khác của bất kỳ bên thứ ba nào. Quý khách là người duy nhất phải chịu trách nhiệm đối với bất cứ thiệt hại nào xảy ra từ bất cứ vi phạm các hạn chế nói trên, hoặc bất cứ tổn thất nào xảy ra từ việc đăng nội dung của quý khách trên Website này. Quý khách công nhận rằng Expedia, Inc. có thể thực hiện quyền của mình (ví dụ, sử dụng, công bố, xóa bỏ) đối với bất cứ nội dung nào quý khách cung cấp mà không cần thông báo cho quý khách. Nếu quý khách gửi nhiều nhận xét về cùng một khách sạn, thì chỉ bài gửi gần nhất của quý khách có thể được chọn sử dụng.

Các chính sách của Expedia, Inc.đối với các khiếu nại bởi các bên thứ ba mà nội dung của Website, bao gồm nội dung của bất kỳ Tài liệu Cung cấp nào, vi phạm quyền tác giả thuộc sở hữu của bên thứ ba nói trên có thể được tìm thấy tại Khiếu nại Vi phạm Quyền tác giả phía dưới.

Quay trở lại đầu trang

ĐẶT PHÒNG KHÁCH SẠN THANH TOÁN TRƯỚC

Quý khách thừa nhận rằng Các Công ty Expedia sẽ thương lượng trước mức giá phòng cụ thể với các bên cung cấp khách sạn để thuận tiện cho việc đặt chỗ thay cho quý khách. Mức giá phòng được công bố trên Website là kết hợp của giá phòng đã thương lượng trước cho phòng được đặt bởi Các Công ty Expedia thay cho quý khách và chi phí tiện ích mà Các Công ty Expedia giữ lại như là khoản thanh toán cho dịch vụ của mình. Quý khách cho phép Các Công ty Expedia đặt phòng theo giá đặt phòng tổng cộng bao gồm giá phòng được công bố trên Website, cộng với phí thu hồi thuế, và phí dịch vụ, và khi áp dụng, thuế đối với dịch vụ của Các Công ty Expedia. Quý khách đồng ý rằng Các Công ty Expedia sẽ thực hiện thanh toán giá đặt phòng tổng cộng trên thẻ tín dụng của quý khách. Khi quý khách gửi yêu cầu đặt chỗ của mình, quý khách cho phép cho Các Công ty Expedia thực hiện việc đặt chỗ khách sạn thay cho quý khách, bao gồm cả việc sắp xếp thanh toán với các bên cung cấp khách sạn.

Quý khách thừa nhận rằng ngoại trừ như được quy định dưới đây về các nghĩa vụ thuế trên các dịch vụ của Các Công ty Expedia tại Bang New York và Thành Phố New York, Các Công ty Expedia không thu các thuế để nộp cho cơ quan có thẩm quyền. Phí thu hồi thuế trên giao dịch khách sạn trả trước là một khoản thu hồi các khoản thuế dự kiến (chẳng hạn như thuế doanh thu và thuế sử dụng, thuế lưu trú, thuế phòng, thuế tiêu dùng nội địa, thuế giá trị gia tăng, v.v….) mà Các Công ty Expedia thanh toán cho bên cung cấp khách sạn đối với khoản thuế đánh trên giá thuê phòng khách sạn. Các bên cung cấp khách sạn phát hoá đơn cho Các Công ty Expedia đối với số tiền thuế. Các bên cung cấp khách sạn chịu trách nhiệm nộp thuế áp dụng cho cơ quan thuế có thẩm quyền. Các Công ty Expedia không hoạt động như là người đồng cung cấp dịch vụ với các bên cung cấp mà chúng tôi đặt chỗ hoặc thu xếp du lịch cho khách hàng du lịch của chúng tôi. Khả năng đánh thuế và thuế suất áp dụng rất khác nhau theo từng địa điểm. Số thuế thực tế mà Các Công ty Expedia thanh toán cho các bên cung cấp khách sạn có thể khác với khoản phí thu hồi thuế, phụ thuộc vào tỷ lệ, khả năng đánh thuế, v.v… có hiệu lực tại thời điểm thực tế sử dụng khách sạn của khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi giữ lại phí dịch vụ của chúng tôi như khoản tiền đền bù cho việc cung cấp dịch vụ đặt chỗ du lịch của quý khách. Phí dịch vụ của chúng tôi thay đổi trên cơ sở số tiền và loại đặt phòng khách sạn.

Quý khách có thể huỷ bỏ hay thay đổi đặt phòng khách sạn thanh toán trước của quý khách, nhưng quý khách sẽ bị tính phí huỷ bỏ hoặc thay đổi được quy định trong quy tắc và hạn chế đối với việc đặt phòng khách sạn. Nếu quý khách không hủy bỏ hoặc thay đổi đặt phòng của mình trước thời hạn theo chính sách hủy bỏ áp dụng của khách sạn mà quý khách đặt phòng, mà chính sách huỷ bỏ đó khác nhau theo các khách sạn (thường từ 24-72 giờ) trước ngày quý khách đến, quý khách sẽ chịu mức phí áp dụng hàng đêm, phí thu hồi thuế và phí dịch vụ. Trong trường hợp quý khách không chỉ ra đêm đầu tiên đặt phòng và kế hoạch đăng ký đối với các đêm tiếp theo trong đặt phòng của quý khách, quý khách phải xác nhận việc thay đổi đặt phòng với chúng tôi không trễ hơn ngày của đêm đầu tiên đặt phòng để ngăn ngừa việc huỷ bỏ đặt phòng của quý khách. Quý khách phải làm yêu cầu hoàn trả đối với việc không chỉ ra hoặc trả phòng sớm trong vòng 60 ngày sau khi trả phòng.

Quý khách đồng ý thanh toán bất kỳ phí hủy bỏ hoặc thay đổi nào mà quý khách phải chịu. Trong một số trường hợp giới hạn, một số khách sạn không cho phép thay đổi hoặc hủy bỏ đặt phòng của quý khách sau khi đã thực hiện như được quy định trong quy tắc và hạn chế đối với đặt trước phòng khách sạn. Quý khách đồng ý ràng buộc với điều khoản và điều kiện được áp dụng cho việc đặt phòng khách sạn thanh toán trước của quý khách.

Ở LẠI KHÁCH SẠN TẠI NEW YORK

Ngoài các quy định ở trên, đối với việc ở lại khách sạn trong Thành phố New York, thuế doanh thu New York và thuế lưu trú khách sạn Thành phố New York được thu trên cả số tiền thuê phòng do các bên cung cấp khách sạn được nhận và tổng số phí dịch vụ của Expedia. Đối với việc ở lại tại Bang New York, nhưng ngoài Thành phố New York, thuế doanh thu New York được thu trên cả số tiền thuê phòng do các bên cung cấp khách sạn được nhận và tổng số phí dịch vụ của Expedia. Ngoài ra, đối với việc ở lại khách sạn tại Bang New York, nhưng ngoài Thành phố New York, phí thu hồi thuế được thu để đóng cho khoản thuế lưu trú khách sạn địa phương đánh trên khoản tiền thuê phòng do bên cung cấp khách sạn nhận được. Thuế doanh thu New York và thuế lưu trú khách sạn Thành Phố New York đánh trên dịch vụ của Expedia và khoản thuê phòng do bên cung cấp khách sạn nhận được, cũng như phí thu hồi thuế, được bao gồm trong dòng "thuế và phí dịch vụ " trên website của chúng tôi và trong dòng “thuế” trong xác nhận đề nghị thanh toán đối với việc đặt chỗ của quý khách. Expedia có thể không tính phí dịch vụ đối với việc ở lại phòng khách sạn tại New York.

Số và giấy chứng nhận đăng ký thuế Bang New York và Thành phố New York của Expedia được cung cấp phía dưới. Bang New York và Thành phố New York đã sửa đổi luật của họ để tìm kiếm dịch vụ của Expedia về thuế và yêu cầu rằng quý khách được thông báo các khoản thuế này.

Quay trở lại đầu trang

ĐẶT PHÒNG THEO GIÁ KHÔNG CÔNG BỐ CỦA EXPEDIA

Khi có sẵn, công ty con của Expedia, Inc., Hotwire, Inc., có thể cung cấp các lựa chọn đặt phòng khách sạn giảm giá, bổ sung trên Website. Những khách sạn này, được gọi là khách sạn có Mức Giá Không Công Bố của Expedia, khác với các khách sạn khác được cung cấp trên Website ở một số cách thức quan trọng. Tên và địa chỉ chính xác của khách sạn không được đưa ra cho đến sau khi thanh toán đặt phòng đã được thực hiện. Tất cả việc đặt phòng là cuối cùng và không thể được thay đổi, hoàn trả, trao đổi, huỷ bỏ, hoặc chuyển giao cho bên khác. Thẻ tín dụng của quý khách sẽ được tính đối với tổng số tiền được đưa ra thậm chí quý khách không sử dụng đặt phòng. Loại phòng sẽ do khách sạn xác định dựa trên số lượng khách được cung cấp tại thời điểm đặt phòng. Tất cả việc giữ chỗ được đặt cho các phòng không hút thuốc (tùy thuộc vào khả năng có sẵn). Việc ấn định phòng khách sạn được xác định tại thời điểm nhận phòng và việc nâng cấp là không có. Số lượng tối đa của phòng có Giá Không Công Bố của Expedia mà có thể đặt cùng một thời điểm là sáu phòng. Tất cả khách sạn có Giá Không Công Bố của Expedia sẽ được đặt dưới cùng một tên, và khách có tên theo tên người thực hiện đặt phòng phải có mặt vào thời điểm nhận phòng. Các khách sạn có Giá Không Công B của Expedia là không đủ điều kiện cho các chương trình giải thưởng hoặc câu lạc bộ khách sạn. Khi nhận phòng, khách phải trình giấy tờ nhận dạng còn hiệu lực và thẻ tín dụng dưới tên của mình (khoản tiền tín dụng yêu cầu có sẵn sẽ khác nhau mỗi khách sạn). Thẻ ghi nợ có thể không được chấp nhận. Đối với thông tin về phí thu hồi thuế, phí dịch vụ, và thuế, khi áp dụng, xin vui lòng xem "Đặt phòng Khách sạn Thanh toán Trước."

Quay trở lại đầu trang

ĐIỂM ĐẾN DU LỊCH

M ặc dù hầu hết các chuyến đi du lịch, bao gồm cả các chuyến đi tới các điểm du lịch quốc tế đều được hoàn thành mà không có các rắc rối bất ngờ, nhưng việc du lịch tới một số điểm đến nhất định có thể có những rủi ro lớn hơn những điểm đến khác. Expedia, Inc. khuyến cáo hành khách xem xét những điều cấm, cảnh báo, thông báo và tư vấn về du lịch được phát hành bởi chính phủ Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ trước khi đặt chỗ du lịch đối với điểm đến quốc tế. Thông tin về điều kiện ở các nước khác nhau và mức độ rủi ro liên quan đến việc du lịch tới những điểm đến quốc tế cụ thể có thể được tìm thấy tại www.vietnam.gov.vn, www.mofa.gov.vn, www.cinet.gov.vn, www.vietnamtourism.gov.vn, www.customs.gov.vn.

Xin vui lòng nhấp chuột tại đây để nhận thông tin trên yêu cầu hộ chiếu và yêu cầu tài liệu du lịch: Yêu cầu hộ chiếu | Expedia.com

BẰNG VIỆC CHÀO BÁN CHUYẾN DU LỊCH TỚI CÁC ĐIỂM ĐẾN QUỐC TẾ CỤ THỂ, EXPEDIA, INC. KHÔNG TUYÊN BỐ HOẶC BẢO ĐẢM RẰNG VIỆC DU LỊCH TỚI CÁC ĐIỂM ĐẾN ĐÓ LÀ NÊN HOẶC KHÔNG CÓ RỦI RO, VÀ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC THIỆT HẠI HOẶC TỔN THẤT CÓ THỂ XẢY RA TỪ VIỆC DU LỊCH TỚI CÁC ĐIỂM ĐẾN NÓI TRÊN.

Quay trở lại đầu trang

KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ

THÔNG TIN, PHẦN MỀM, SẢN PHẨM, VÀ DỊCH VỤ ĐƯỢC CÔNG BỐ TRÊN WEBSITE NÀY CÓ THỂ KHÔNG CHÍNH XÁC HOẶC CÓ SAI SÓT, BAO GỒM CẢ SAI SÓT VỀ GIÁ. CỤ THỂ, CÁC CÔNG TY EXPEDIA VÀ CÁC CHỦ THỂ LIÊN KẾT CỦA EXPEDIA KHÔNG BẢO ĐẢM ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA, VÀ KHƯỚC TỪ TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ ĐỐI VỚI BẤT CỨ SAI SÓT NÀO HOẶC SỰ KHÔNG CHÍNH XÁC KHÁC LIÊN QUAN ĐẾN THÔNG TIN VÀ MÔ TẢ VỀ KHÁCH SẠN, HÀNG KHÔNG, TÀU THUYỀN, XE CỘ VÀ CÁC SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ DU LỊCH KHÁC ĐƯỢC HIỂN THỊ TRÊN WEBSITE NÀY (BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG HẠN CHẾ Ở GIÁ, HÌNH ẢNH, DANH SÁCH TIỆN NGHI CỦA KHÁCH SẠN, MÔ TẢ SẢN PHẨM CHUNG, V.V…) MÀ ĐA SỐ CÁC THÔNG TIN NÀY ĐƯỢC CUNG CẤP BỞI CÁC BÊN CUNG CẤP TƯƠNG ỨNG. NGOÀI RA, EXPEDIA, INC. BẢO LƯU RÕ RÀNG QUYỀN SỬA CHỮA BẤT CỨ SAI SÓT GIÁ NÀO TRÊN WEBSITE VÀ/HOẶC YÊU CẦU ĐẶT CHỖ ĐANG CHỜ ĐƯỢC THỰC HIỆN THEO GIÁ KHÔNG CHÍNH XÁC. TRONG TRƯỜNG HỢP NHƯ VẬY, NẾU CÓ THỂ, CHÚNG TÔI SẼ CUNG CẤP CHO BẠN CƠ HỘI GIỮ YÊU CẦU ĐẶT CHỖ ĐANG CHỜ CỦA BẠN THEO GIÁ CHÍNH XÁC HOẶC CHÚNG TÔI SẼ HUỶ YÊU CẦU ĐẶT CHỖ CỦA BẠN MÀ KHÔNG THU TIỀN PHẠT.

XẾP HẠNG KHÁCH SẠN ĐƯỢC CÔNG BỐ TRÊN WEBSITE CHỈ CHO MỤC ĐÍCH HƯỚNG DẪN CHUNG, VÀ CÁC CÔNG TY EXPEDIA VÀ CÁC CHỦ THỂ LIÊN KẾT CỦA EXPEDIA KHÔNG ĐẢM BẢO ĐỘ CHÍNH XÁC CỦA VIỆC XẾP HẠNG ĐÓ. CÁC CÔNG TY EXPEDIA , CÁC CHỦ THỂ LIÊN KẾT CỦA EXPEDIA VÀ BÊN CUNG CẤP TƯƠNG ỨNG CỦA HỌ KHÔNG BẢO ĐẢM VỀ SỰ CÓ SẴN BẤT KỲ SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ CỤ THỂ NÀO. CÁC CÔNG TY EXPEDIA, CÁC CHỦ THỂ LIÊN KẾT CỦA EXPEDIA VÀ CÁC BÊN CUNG CẤP TƯƠNG ỨNG CỦA HỌ CÓ THỂ THỰC HIỆN NHỮNG CẢI TIẾN VÀ/HOẶC THAY ĐỔI TRÊN WEBSITE BẤT CỨ THỜI ĐIỂM NÀO.

CÁC CÔNG TY EXPEDIA, CÁC CHỦ THỂ LIÊN KẾT CỦA EXPEDIA, VÀ BÊN CUNG CẤP TƯƠNG ỨNG CỦA HỌ KHÔNG CÓ BẤT CỨ THỂ HIỆN NÀO VỀ KHẢ NĂNG THÍCH HỢP CỦA THÔNG TIN, PHẦN MỀM, SẢN PHẨM, VÀ DỊCH VỤ TRÊN WEBSITE ĐỐI VỚI BẤT KỲ MỤC ĐÍCH NÀO, VÀ SỰ BAO GỒM HOẶC CHÀO BẤT CỨ SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ NÀO TRÊN WEBSITE NÀY KHÔNG TẠO THÀNH BẤT CỨ SỰ CHỨNG THỰC HOẶC SỰ GIỚI THIỆU NÀO VỀ SẢN PHẨM HOẶC DỊCH VỤ NÊU TRÊN BỞI CÁC CÔNG TY EXPEDIA HOẶC CÁC CHỦ THỂ LIÊN KẾT CỦA EXPEDIA. TẤT CẢ THÔNG TIN, PHẦN MỀM, SẢN PHẨM, VÀ DỊCH VỤ ĐÓ ĐỀU ĐƯỢC CUNG CẤP TRÊN CƠ SỞ “NGUYÊN TRẠNG” VÀ KHÔNG CÓ BẢO ĐẢM DƯỚI BẤT KỲ HÌNH THỨC NÀO. CÁC CÔNG TY EXPEDIA, CÁC CHỦ THỂ LIÊN KẾT CỦA EXPEDIA, VÀ BÊN CUNG CẤP TƯƠNG ỨNG CỦA HỌ KHƯỚC TỪ TẤT CẢ SỰ BẢO ĐẢM VÀ ĐIỀU KIỆN NÀO RẰNG WEBSITE NÀY, MÁY CHỦ CỦA MÌNH HOẶC BẤT CỨ THƯ ĐIỆN TỬ NÀO ĐƯỢC GỬI TỪ CÁC CÔNG TY EXPEDIA, CÁC CHỦ THỂ LIÊN KẾT CỦA EXPEDIA, VÀ/HOẶC BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ TƯƠNG ỨNG CỦA HỌ LÀ KHÔNG CÓ VI RÚT HOẶC THÀNH PHẦN GÂY HẠI KHÁC, CÁC CÔNG TY EXPEDIA, CÁC CHỦ THỂ LIÊN KẾT CỦA EXPEDIA, VÀ CÁC BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ TƯƠNG ỨNG CỦA HỌ TẠI ĐÂY KHƯỚC TỪ TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM VÀ ĐIỀU KIỆN LIÊN QUAN ĐẾN THÔNG TIN, PHẦN MỀM, SẢN PHẨM VÀ DỊCH VỤ BAO GỒM CẢ CÁC BẢO ĐẢM VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN NGẦM ĐỊNH VỀ KHẢ NĂNG BÁN ĐƯỢC, SỰ THÍCH HỢP ĐỐI VỚI MỤC ĐÍCH CỤ THỂ NÀO ĐÓ, VỀ CÁC QUYỀN, VÀ KHÔNG VI PHẠM.

CÁC BÊN CUNG CẤP PHƯƠNG TIỆN VẬN CHUYỂN, KHÁCH SẠN VÀ CÁC BÊN CUNG CẤP KHÁC CUNG CẤP DỊCH VỤ DU LỊCH HOẶC DỊCH VỤ KHÁC TRÊN WEBSITE NÀY LÀ CÁC NHÀ THẦU ĐỘC LẬP VÀ KHÔNG PHẢI LÀ ĐẠI LÝ HOẶC NHÂN VIÊN CỦA CÁC CÔNG TY EXPEDIA VÀ CÁC CHỦ THỂ LIÊN KẾT CỦA EXPEDIA. CÁC CÔNG TY EXPEDIA VÀ CÁC CHỦ THỂ LIÊN KẾT CỦA EXPEDIA KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI CÁC HÀNH ĐỘNG, SAI SÓT, BỎ SÓT, TUYÊN BỐ, ĐẢM BẢO, SỰ VI PHẠM HOẶC SƠ SUẤT NÀO CỦA BẤT CỨ BÊN CUNG CẤP NÀO HOẶC BẤT CỨ THƯƠNG TÍCH, TỬ VONG, THIỆT HẠI TÀI SẢN, HOẶC THIỆT HẠI HOẶC CHI PHÍ KHÁC PHÁT SINH TỪ ĐÓ. CÁC CÔNG TY EXPEDIA VÀ CÁC CHỦ THỂ LIÊN KẾT CỦA EXPEDIA KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ VÀ SẼ KHÔNG HOÀN TRẢ TIỀN TRONG TRƯỜNG HỢP BẤT CỨ SỰ CHẬM TRỄ, HỦY BỎ, QUÁ TẢI ĐẶT PHÒNG, ĐÌNH CÔNG, BẤT KHẢ KHÁNG HOẶC NGUYÊN NHÂN KHÁC NẰM NGOÀI SỰ KIỂM SOÁT TRỰC TIẾP CỦA CÁC CÔNG TY EXPEDIA VÀ CÁC CHỦ THỂ LIÊN KẾT CỦA EXPEDIA, VÀ CÁC CÔNG TY EXPEDIA VÀ CÁC CHỦ THỂ LIÊN KẾT CỦA EXPEDIA KHÔNG CÓ TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT CỨ CHI PHÍ BỔ SUNG, BỎ SÓT, CHẬM TRỄ, THAY ĐỔI TUYẾN HOẶC CÁC HÀNH ĐỘNG CỦA BẤT KỲ CHÍNH PHỦ HOẶC CƠ QUAN THẨM QUYỀN NÀO.

TRONG MỌI TRƯỜNG HỢP CÁC CÔNG TY EXPEDIA VÀ CÁC CHỦ THỂ LIÊN KẾT CỦA EXPEDIA VÀ/HOẶC BÊN CUNG CẤP TƯƠNG ỨNG CỦA HỌ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM ĐỐI VỚI BẤT CỨ THIỆT HẠI TRỰC TIẾP, GIÁN TIẾP, DO HÌNH PHẠT, NGẪU NHIÊN, ĐẶC BIỆT HOẶC THỨ PHÁT MÀ PHÁT SINH TỪ, HOẶC CÓ LIÊN QUAN THEO BẤT KỲ CÁCH NÀO ĐẾN, VIỆC BẠN TRUY CẬP, HIỂN THỊ HOẶC SỬ DỤNG WEBSITE NÀY HOẶC SỰ KHÔNG THỂ TRUY CẬP, HIỂN THỊ HOẶC SỬ DỤNG WEBSITE NÀY (BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG HẠN CHẾ, SỰ TIN TƯỞNG CỦA BẠN ĐỐI VỚI CÁC Ý KIẾN XUẤT HIỆN TRÊN WEBSITE NÀY; BẤT CỨ VI RÚT MÁY TÍNH, THÔNG TIN, PHẦN MỀM, CÁC TRANG LIÊN KẾT, SẢN PHẨM, VÀ DỊCH VỤ NÀO NHẬN ĐƯỢC THÔNG QUA WEBSITE NÀY; HOẶC NHỮNG ĐIỀU KHÁC PHÁT SINH TỪ SỰ TRUY CẬP VÀO, HIỂN THỊ HOẶC SỬ DỤNG WEBSITE NÀY) BẤT KỂ DỰA TRÊN LÝ THUYẾT VỀ SỰ VÔ Ý, HỢP ĐỒNG, THIỆT HẠI NGOÀI HỢP ĐỒNG, TRÁCH NHIỆM PHÁP LÝ TUYỆT ĐỐI, HOẶC THEO BẤT CỨ CÁCH KHÁC NÀO, VÀ NGAY CẢ KHI CÁC CÔNG TY EXPEDIA, CÁC CHỦ THỂ LIÊN KẾT CỦA EXPEDIA VÀ/HOẶC BÊN CUNG CẤP DỊCH VỤ TƯƠNG ỨNG CỦA HỌ ĐÃ ĐƯỢC TƯ VẤN VỀ KHẢ NĂNG CỦA THIỆT HẠI NÓI TRÊN.

Bất kể những hạn chế nêu trên, nếu Các Công ty Expedia, các Chủ thể Liên kết của Expedia hoặc các bên cung cấp tương ứng của họ bị xác minh là có trách nhiệm đối với bất cứ tổn thất hoặc thiệt hại phát sinh từ, hoặc có liên quan dưới bất kỳ hình thức nào với bất cứ trường hơp nào trong số các trường hợp được mô tả nêu trên thì trách nhiệm của Các Công ty Expedia, các Chủ thể Liên kết của Expedia và/hoặc các bên cung cấp tương ứng của họ trong mọi trường hợp cũng sẽ không vượt quá, tính tổng cộng, số lớn hơn trong số (a) phí dịch vụ quý khách thanh toán cho Expedia, In. liên quan đến giao dịch đó trên Website này, hoặc (b) Một trăm US Đô la (US$100,00) hoặc số tiền tương ứng theo đơn vị tiền tệ địa phương.

Việc hạn chế trách nhiệm thể hiện sự phân chia rủi ro giữa các bên. Hạn chế cụ thể trong phần này vẫn tồn tại và áp dụng ngay cả khi bất cứ biện pháp hạn chế cụ thể nào được xác định trong các điều khoản này được xác mminh là đã không đạt mục đích cơ bản của nó. Hạn chế trách nhiệm được quy định trong khoản này có lợi cho Các Công ty Expedia, Các Công ty liên kết của Expedia, và/hoặc các bên cung cấp tương ứng của họ.

Quay trở lại đầu trang

BỒI THƯỜNG THIỆT HẠI

Quý khách đồng ý bảo vệ và bảo đảm cho Các Công ty Expedia, các Chủ thể Liên kết của Expedia và/hoặc các bên cung cấp tương ứng của họ và bất cứ cán bộ, giám đốc, nhân viên,và đại diện nào của họ khỏi và chống lại bất cứ yêu cầu, khiếu kiện, khuyến cáo, tịch thu, tổn thất, thiệt hại, tiền phạt, hình phạt hoặc phí hoặc chi phí khác dưới bất kỳ hình thức nào hoặc bản chất gì bao gồm nhưng không hạn chế ở chi phí pháp lý và kế toán hợp lý, do bên thứ ba đưa ra vì nguyên nhân:

(a) Quý khách vi phạm Thỏa thuận này hoặc tài liệu dẫn chiếu trong Thoả thuận này;

(b) Quý khách vi phạm bất cứ luật nào hoặc quyền của bên thứ ba bất kỳ; hoặc

(c) Quý khách vi phạm bất cứ luật nào hoặc quyền của bên thứ ba bất kỳ; hoặc

Quay trở lại đầu trang

LIÊN KẾT ĐẾN CÁC TRANG CỦA BÊN THỨ BA

Website này có thể chứa các siêu liên kết với những website được điều hành bởi các bên khác với Expedia, Inc. Các siêu liên kết đó được cung cấp chỉ để cho quý khách tham khảo. Chúng tôi không kiểm soát những website đó và không chịu trách nhiệm đối với nội dung hoặc quyền riêng tư hoặc những thực tiễn khác của các website đó. Hơn nữa, quý khách được nhắc nhở cảnh giác phòng ngừa để đảm bảo rằng bất kỳ liên kết nào quý khách lựa chọn hoặc phần mềm nào quý khách tải xuống (bất kể là từ Website này hay website khác) là không có những phần như virus, sâu máy tính, chương trình ngựa thành Troa (Trojan hourse), lỗi hoặc các hạng mục khác có tính chất phá hoại. Việc chúng tôi đặt các siêu liên kết đến website đó không ngầm định sự chứng thực của chúng tôi đối với tài liệu của website nói trên hoặc là bất kỳ sự liên hệ nào với người điều hành của website đó.

Quay trở lại đầu trang

PHẦN MỀM CÓ SẴN TRÊN WEBSITE NÀY

Bất cứ phần mềm nào được cung cấp sẵn để tải xuống từ Website này ("Phần mềm") đều là chương trình được bảo hộ bản quyền của Các Công ty Expedia, Inc. và/hoặc các bên cung cấp tương ứng của chúng tôi. Việc quý khách sử dụng Phần mềm đó được điều chỉnh bởi điều khoản thoả thuận cấp phép sử dụng cho người sử dụng cuối, nếu có, mà nó kèm theo hoặc được bao gồm trong Phần mềm ("Thoả thuận Cấp phép"). Quý khách không thể cài đặt hoặc sử dụng bất cứ Phần mềm nào được đi kèm hoặc bao gồm trong Thoả thuận Cấp phép trừ phi quý khách phải đồng ý đầu tiên các điều khoản của Thoả thuận Cấp phép. Đối với bất cứ Phần mềm nào có sẵn để tải xuống từ Website này mà không được kèm theo Thoả thuận Cấp phép, chúng tôi tại đây cấp cho quý khách, người sử dụng, quyền hạn chế, cá nhân và không thể chuyển giao để sử dụng Phần mềm để xem và sử dụng Website này theo cách khác theo điều khoản và điều kiện này và không cho mục đích nào khác.

Xin vui lòng chú ý rằng tất cả các Phần mềm, bao gồm, nhưng không hạn chế, tất cả các mã HTML và các kiểm soát Kích hoạt X chứa đựng trong Website này, đều thuộc sở hữu của Các Công ty Expedia, Các Chủ thể Liên kết của Expedia, và/hoặc các bên cung cấp tương ứng của chúng tôi, và được bảo vệ theo luật bản quyền và các điều ước quốc tế. Bất cứ sự sao chép hoặc phân phối lại Phần mềm nào cũng đều bị cấm rõ ràng, và có thể dẫn đến hình phạt dân sự hoặc hình sự. Người vi phạm sẽ bị khởi kiện ở phạm vi cao nhất có thể.

KHÔNG HẠN CHẾ NHỮNG ĐIỀU ĐỀ CẬP Ở TRÊN, VIỆC SAO CHÉP HOẶC NHÂN BẢN PHẦN MỀM CHO BẤT CỨ MÁY CHỦ HOẶC VỊ TRÍ NÀO KHÁC ĐỂ SAO CHÉP TIẾP HOẶC PHÂN PHỐI LẠI LÀ TUYỆT ĐỐI BỊ CẤM. PHẦN MỀM ĐƯỢC BẢO ĐẢM, NẾU CÓ, CHỈ THEO ĐIỀU KHOẢN CỦA THOẢ THUẬN CẤP PHÉP.

Quay trở lại đầu trang

CHUYỂN ĐỔI TIỀN TỆ

Trong khi tính toán khoản tiền phải trả, chúng tôi có quyền làm tròn khoản tiền danh nghĩa (chẳng hạn như 1 xu, 2 yên, 3 rupee) cho từng khoản riêng để tính đến các chênh lệch trong cách chúng tôi và các Nhà cung cấp của mình xử lý việc chuyển đổi tiền tệ. Số tiền được làm tròn sẽ không vượt quá 6 xu Singapore.

Nếu một công cụ chuyển đổi tiền tệ có sẵn trên trang Website, các điều khoản và điều kiện sau áp dụng: tỷ giá quy đổi Tiền tệ được căn cứ trên các nguồn công bố khác nhau hiện có và nên chỉ được sử dụng để tham khảo. Tỷ giá không được xác nhận là chính xác, và tỷ giá thực tế có thể thay đổi. Tỷ giá hối đoái tiền tệ không được cập nhật hàng ngày. Hãy kiểm tra ngày trên tính năng chuyển đổi tiền tệ cho ngày mà tiền tệ được cập nhật mới nhất. Thông tin được cung cấp bởi ứng dụng này được tin là chính xác, nhưng Các Công ty Expedia, Các Chủ thể Liên kết của Expedia, và/hoặc các bên cung cấp tương ứng của chúng tôi không đảm bảo hoặc cam đoan sự chính xác nói trên. Khi sử dụng thông tin này cho mục đích tài chính, chúng tôi khuyên quý khách tham vấn nhà chuyên môn để xác minh độ chính xác của tỷ giá tiền tệ. Chúng tôi không cho phép sử dụng thông tin này cho bất kỳ mục đích nào khác ngoài việc sử dụng cá nhân của quý khách và quý khách bị cấm rõ ràng việc bán lại, phân phối lại, và sử dụng thông tin này cho mục đích thương mại.

Quay trở lại đầu trang

PHÍ THẺ TÍN DỤNG VÀ NGÂN HÀNG

Một số ngân hàng và thẻ tín dụng tính phí đối với giao dịch quốc tế. Nếu quý khách thực hiện đặt phòng từ ngoài Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ trên một thẻ tín dụng của Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, ngân hàng của quý khách có thể chuyển đổi tổng số tiền thanh toán từ đơn vị tiền tệ quốc gia của quý khách và tính quý khách một khoản phí chuyển đổi. Điều này có nghĩa là tổng số tiền được liệt kê trên bản sao kê thẻ tín dụng hoặc ngân hàng của quý khách có thể bằng đơn vị tiền tệ quốc gia của quý khách và vì thế là một con số khác thay vì con số được chỉ ra trên trang tóm lược thanh toán đối với việc đặt phòng trước trên Website. Ngoài ra, một phí giao dịch nước ngoài có thể được ấn định nếu ngân hàng phát hành thẻ tín dụng của quý khách được đặt ngoài Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Đặt phòng du lịch quốc tế có thể được xem là một giao dịch quốc tế bởi ngân hàng hoặc công ty thẻ, bởi vì Expedia, Inc. có thể chuyển khoản thanh toán của quý khách cho một bên cung cấp dịch vụ du lịch quốc tế. Tỷ giá hối đoái hiện hành và phí giao dịch nước ngoài chỉ do ngân hàng của quý khách xác định vào ngày mà ngân hàng xử lý giao dịch. Nếu quý khách có bất kỳ câu hỏi nào về phí này hoặc tỷ giá hối đoái được áp dụng cho đặt phòng của quý khách, xin vui lòng liên hệ ngân hàng của quý khách.

Quay trở lại đầu trang

THÔNG BÁO BẢN QUYỀN VÀ NHÃN HIỆU

Tất cả nội dung của Website này là phiên bản © 2011 Expedia, Inc. . Tất cả các quyền đều được bảo lưu. Expedia, Inc. không chịu trách nhiệm đối với nội dung trên các website được điều hành bởi các bên khác không phải Expedia, Inc. Expedia, Expedia.com và biểu tượng máy bay là nhãn hiệu đã đăng ký hoặc nhãn hiệu của Expedia, Inc. tại Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ và/hoặc nước khác.TripAdvisor Hotel Reviews là © 2011 Trip Advisor. Trip Advisor, Tripadvisor.com và biểu tượng Con cú là nhãn hiệu đã đăng ký hoặc nhãn hiệu của Trip Advisor, LLC. tại Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ và/hoặc các nước khác. Biểu tượng và sản phẩm khác và tên công ty được đề cập trong Thoả thuận này có thể là nhãn hiệu của chủ sở hữu của nó.

Nếu quý khách biết có sự vi phạm nhãn hiệu của chúng tôi, xin vui lòng thông báo chúng tôi biết bằng cách gửi thư điện tử cho chúng tôi tới exp-copyright@expedia.com. Chúng tôi chỉ trả lời các thư liên quan đến việc vi phạm nhãn hiệu tại địa chỉ thư điện tử này.

Quay trở lại đầu trang

KHIẾU NẠI VI PHẠM QUYỀN TÁC GIẢ

Nếu quý khách tin trên cơ sở đúng đắn rằng tài liệu được lưu trữ bởi chúng tôi vi phạm bản quyền của quý khách, quý khách (hoặc đại diện của quý khách) có thể gửi văn bản thông báo cho chúng tôi bao gồm các thông tin sau:

1. Thông tin nhận diện rõ ràng tác phẩm được bảo vệ bản quyền mà quý khách khiếu nại vi phạm.

2. Thông tin nhận diện rõ ràng tài liệu mà quý khách khiếu nại là vi phạm bản quyền và thông tin cho phép chúng tôi định vị tài liệu đó trên Website, ví dụ như đường dẫn tới tài liệu vi phạm.

3. Thông tin liên lạc của quý khách để chúng tôi có thể phản hồi khiếu nại của quý khách, tốt nhất là có địa chỉ thư điện tử và số điện thoại.

4. Tuyên bố rằng quý khách có một "niềm tin đúng đắn rằng các tài liệu bị khiếu nại vi phạm bản quyền là không được cho phép bởi chủ sở hữu bản quyền, đại diện của chủ sở hữu bản quyền, hoặc theo pháp luật."

5. Tuyên bố rằng "thông tin trong thông báo là chính xác, và chịu trách nhiệm về sự sai trái, bên khiếu nại được uỷ quyền để thực hiện thay mặt chủ sở hữu độc quyền bị vi phạm như viện dẫn."

6. Thông báo phải được ký bởi người được uỷ quyền thực hiện thay mặt chủ sở hữu quyền độc quyền được viện dẫn là bị vi phạm.

Các thông báo về Website này xin gửi đến chúng tôi bằng bất kỳ cách thức nào sau đây: thư điện tử đến exp-copyright@expedia.com bằng thư đến địa chỉ phía dưới, bằng điện thoại đến số phía dưới, hoặc bằng fax đến số phía dưới:

Expedia, Inc.
Người nhận: Luật sư Sở hữu Trí tuệ/Nhãn hiệu
333 108th Avenue NE
Bellevue WA 98004

Điện thoại: (425) 679-3751
Fax: (425) 679-7251

Chúng tôi sẽ xem xét và phúc đáp tất các các thông báo đáp ứng các yêu cầu ở trên.

Chúng tôi khuyên quý khách nên tham vấn các nhà tư vấn pháp lý của quý khách trước khi nộp thông báo hoặc thông báo phản đối. Ngoài ra, xin hiểu rằng quý khách có thể phải chịu trách nhiệm đối với thiệt hại nếu quý khách đưa ra khiếu kiện sai trái về vi phạm bản quyền.

Quay trở lại đầu trang

THÔNG BÁO SÁNG CHẾ

Một hoặc nhiều bằng sáng chế Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ hoặc nước ngoài thuộc sở hữu của Các Công ty Expedia được ứng dụng cho trang web này và cho các tính năng và dịch vụ có thể truy cập thông qua trang này, bao gồm nhưng không chỉ giới hạn ở các bằng Sáng Chế Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ số: 6,826,543; 6,990,457; 7,272,568; và 7,415,419. Ngoài ra, một số phần của trang web này hoạt động theo li-xăng của một hoặc nhiều bằng sáng chế.

Quay trở lại đầu trang

ĐIỀU KHOẢN CHUNG

Việc quý khách sử dụng bản đồ hiện có trên Website này được điều chỉnh bởi Điều khoản Sử dụng Microsoft và Tuyên Bố Quyền Riêng Tư Microsoft. Microsoft bảo lưu quyền thay đổi Điều khoản Sử dụng Microsoft và Tuyên Bố Quyền Riêng Tư Microsoft bất cứ lúc nào, tuỳ theo ý muốn của Microsoft. Xin vui lòng nhắp chuột tại đây để có thêm thông tin: Điều khoản Sử dụng Microsoft Tuyên Bố Quyền Riêng Tư Microsoft .

Website này được điều hành bởi một pháp nhân Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ và Thoả thuận này được điều chỉnh theo pháp luật của bang Washington, Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ. Quý khách bằng Thoả thuận này đồng ý chịu sự xét xử duy nhất và địa điểm xét xử của toà án tại King Country, bang Washington, Hợp Chủng Quốc Hoa Kỳ, đối với tất cả các tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng Website này. Việc sử dụng Website này là không được phép trong bất cứ việc xét xử nào mà không công nhận hiệu lực của tất cả các quy định của điều khoản và điều kiện này, bao gồm, nhưng không hạn chế, đoạn này.  

Quý khách đồng ý rằng không tồn tại mối quan hệ liên doanh, hợp danh, hoặc quan hệ lao động giữa quý khách và các Công ty Expedia phát sinh từ Thoả thuận hoặc việc sử dụng Website này.

Việc thực hiện Thoả thuận này của chúng tôi tuân thủ các luật và thủ tục pháp lý hiện hành, và không có quy định nào trong Thoả thuận này hạn chế quyền của chúng tôi đáp ứng việc thực thi pháp luật hoặc theo yêu cầu hoặc đề nghị của chính quyền hoặc yêu cầu hoặc đề nghị pháp lý khác liên quan đến việc sử dụng Website của quý khách hoặc thông tin được cung cấp cho hoặc được thu thập bởi chúng tôi về việc sử dụng đó. Trong phạm vi cho phép bởi luật áp dụng, quý khách đồng ý rằng quý khách sẽ đưa ra bất cứ yêu cầu hoặc khởi kiện nào phát sinh từ, hoặc liên quan đến, việc truy cập hoặc sử dụng của quý khách đối với Website này trong vòng hai (02) năm từ ngày yêu cầu hoặc căn cứ khởi kiện nói trên xảy ra hoặc phát sinh, nếu không thì yêu cầu hoặc khởi kiện đó sẽ bị khước từ không thể khôi phục.

Nếu bất cứ phần nào của Thoả thuận này được xác minh là vô hiệu, trái luật hoặc không có khả năng thực thi thì hiệu lực, tính hợp pháp và khả năng thi hành của các quy định còn lại sẽ không bị ảnh hưởng hoặc suy yếu dưới bất kỳ hình thức nào. Việc chúng tôi không hoặc trì hoãn thực thi bất cứ quy định nào của Thoả thuận này bất cứ lúc nào không miễn trừ quyền của chúng tôi để thực thi quy định đó hoặc bất kỳ (các)quy định nào khác của Thỏa thuận này trong tương lai.

Thoả thuận này (và bất cứ điều khoản và điều kiện nào khác được dẫn chiếu trong Thoả thuận này) cấu thành thoả thuận toàn bộ giữa quý khách và Expedia, Inc. về Website này và nó thay thế tất cả liên lạc và đề nghị trước đây hoặc hiện thời, dù bằng thông tin điện tử, bằng miệng hay bằng văn bản, giữa khách hàng và Expedia, Inc. về Website này. Bản in của Thoả thuận này và bất cứ thông báo nào được đưa ra dưới hình thức điện tử đều được thừa nhận trong bất kỳ thủ tục khiếu kiện tại tòa án hoặc vụ kiện hành chính nào căn cứ theo hoặc liên quan đến Thoả thuận này cho cùng phạm vi và cho cùng các điều kiện như các tài liệu và các hồ sơ giao dịch khác được tạo ra và và lưu giữ ngay từ đầu bằng hình thức bản in.

Các tên công ty, sản phẩm, con người, đặc điểm và/hoặc dữ liệu hư cấu được đề cập trên Website này là không nhằm để diễn tả bất cứ cá nhân, công ty, sản phẩm, hoặc sự kiện thực tế nào.

Bất kỳ quyền nào không được cấp rõ ràng trong Thỏa thuận này đều được bảo lưu.

Quay trở lại đầu trang

ĐĂNG KÝ

Công ty bán Dịch vụ Du lịch: Expedia, Inc. là một Công ty bán dịch vụ Du lịch đã đăng ký tại mỗi bang sau đây:

Số đăng ký California: 2029030-50

Số đăng ký Florida: ST-31901

Số đăng ký Hawaii: TAR-5461

Số đăng ký Iowa: 601

Số đăng ký Nevada: 2002-0758

Số đăng ký Washington: 601975803

Việc đăng ký là công ty bán dịch vụ du lịch tại California không tạo nên sự phê chuẩn của bang.

Đăng ký Thuế Bang New York State:

Thuế doanh thu New York và thuế lưu trú Thành phố New York được đánh trên các dịch vụ của Expedia. Số đăng ký thuế bán hàng New York của Expedia thông qua Travelscape (dba Expedia Travel) là 880392667 và số đăng ký thuế lưu trú Thành phố New York thông qua Travelscape (dba Expedia Travel) là 033960.

Xin vui lòng nhắp chuột tại đây để có thêm thông tin:
Giấy chứng nhận Bang New York của Cơ quan Thẩm quyền
Giấy chứng nhận Thành phố New York của Cơ quan Thẩm quyền

Quay trở lại đầu trang

HỖ TRỢ DỊCH VỤ

Để được phản hồi nhanh câu hỏi của quý khách hoặc cách thức liên hệ với chúng tôi, hãy đến Trung tâm Hỗ trợ Khách hàng của chúng tôi. Hoặc, quý khách có thể gửi thư cho chúng tôi tới:

Người nhận: Dịch vụ Khách hàng
Expedia, Inc
333 108th Avenue SE
Bellevue, WA 98004

Được sửa đổi Ngày 06 tháng 07 2012
©2011 Expedia, Inc. Tất cả các quyền được bảo lưu.

Quay trở lại đầu trang