PDF

ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

Lần sửa đổi gần đây nhất: 29/04/2023
Xin chào!Chúng tôi rất vui khi bạn dành thời gian đọc các điều khoản dịch vụ này (“Điều khoản”).
Các Điều khoản này có vai trò rất quan trọng vì những điều khoản này, cùng với email xác nhận đặt phòng của bạn (“Xác nhận đặt phòng”), sẽ cấu thành điều khoản pháp lý về Dịch vụ du lịch được cung cấp cho bạn thông qua Dịch vụ của chúng tôi. Những điều khoản này cũng quy định về mọi tương tác hoặc giao tiếp giữa bạn và chúng tôi thông qua Dịch vụ của chúng tôi.
Bạn chỉ có thể sử dụng Dịch vụ nếu chấp nhận những Điều khoản này. Để đặt Dịch vụ du lịch, bạn cũng phải chấp nhận những Điều khoản này. Nếu bạn không chấp nhận những Điều khoản này, vui lòng không sử dụng Dịch vụ hoặc đặt Dịch vụ du lịch.
Chúng tôi có thể thay đổi các Điều khoản này bất cứ lúc nào. Bạn có thể sử dụng Dịch vụ trong tương lai theo các thay đổi của các Điều khoản này nếu chấp nhận những Điều khoản mới nhất đó. Bạn nên lưu lại các Điều khoản này hoặc in một bản giấy.
Trong các Điều khoản này:
Chúng tôi” hoặc “của chúng tôi” đề cập đến Expedia, Inc., một công ty ở Washington, có trụ sở chính đặt tại 1111 Expedia Group Way W, Seattle, WA 98119, Mỹ, nơi cung cấp Dịch vụ của chúng tôi
Expedia Travel” có nghĩa là Travelscape, LLC, một công ty được thành lập và hoàn toàn thường trú tại Mỹ với văn phòng đăng ký tại 5000 W. Kearney Street, Springfield, MO 65803, Mỹ
Tập đoàn” đề cập đến chúng tôi, các công ty con và công ty liên kết của chúng tôi
Đối tác” đề cập đến bất kỳ trang web chi nhánh, đồng thương hiệu hoặc liên kết nào mà qua đó, Tập đoàn cung cấp nội dung hoặc dịch vụ
Dịch vụ” đề cập đến việc cung cấp trang web, ứng dụng và công cụ trực tuyến
Dịch vụ du lịch” đề cập đến dịch vụ du lịch được (các) Nhà cung cấp dịch vụ liên quan cung cấp cho bạn thông qua Dịch vụ của chúng tôi, chẳng hạn như kỳ lưu trú tại một nơi lưu trú.
Nhà cung cấp dịch vụ” đề cập đến nhà cung cấp dịch vụ cung cấp Dịch vụ du lịch cho bạn thông qua Dịch vụ của chúng tôi
bạn” đề cập đến bạn, khách sử dụng Dịch vụ của chúng tôi hoặc đặt phòng bằng Dịch vụ của chúng tôi.
Vui lòng đọc kỹ các Điều khoản này.
Mục 1 Quy tắc và giới hạn
Cũng như các Điều khoản này, những điều khoản và điều kiện khác do Nhà cung cấp dịch vụ quy định (chẳng hạn như điều khoản và điều kiện của nơi lưu trú) cũng áp dụng cho đặt phòng của bạn (“Quy tắc và giới hạn”).
Để đặt phòng, bạn phải chấp nhận Quy tắc và giới hạn của Nhà cung cấp dịch vụ mà bạn chọn (chẳng hạn như thanh toán số tiền phải trả, khả năng hoàn tiền, phí phạt, giới hạn tình trạng thực tế và việc sử dụng giá vé hoặc dịch vụ, v.v). Quy tắc và giới hạn liên quan sẽ được cung cấp cho bạn trước khi đặt phòng và được kết hợp bằng cách tham chiếu vào các Điều khoản này.
Nếu bạn vi phạm Quy tắc và giới hạn của Nhà cung cấp dịch vụ, đặt phòng của bạn có thể bị hủy và bạn có thể bị từ chối truy cập vào Dịch vụ du lịch liên quan. Ngoài ra, bạn có thể bị mất khoản tiền đã thanh toán cho đặt phòng đó và chúng tôi hoặc Nhà cung cấp dịch vụ có thể ghi nợ vào tài khoản của bạn mọi chi phí mà chúng tôi hoặc họ phải chịu do vi phạm đó.
Tại một số quốc gia, khi nhận được khoản thanh toán vào thời điểm đặt phòng, Expedia Travel có thể sẽ đóng vai trò là Nhà cung cấp dịch vụ nhằm cung cấp Dịch vụ du lịch cho bạn, bao gồm nhưng không giới hạn ở các Dịch vụ du lịch được cung cấp tại Liên minh Châu Âu theo Điều 28 và 306-310 của Chỉ thị chính số 2006/112/EC của EU về thuế giá trị gia tăng và mọi luật pháp trong nước tương đương tại bất kỳ quốc gia nào. Trong những trường hợp như vậy, Quy tắc và giới hạn áp dụng sẽ là điều khoản và điều kiện của nhà cung cấp thực tế (chẳng hạn như điều kiện vận chuyển của hãng hàng không, điều khoản và điều kiện của nơi lưu trú, v.v.).
Mục 2 Sử dụng Dịch vụ của chúng tôi
Quy tắc của chúng tôi
Chúng tôi cung cấp Dịch vụ để giúp bạn tìm thông tin về Dịch vụ du lịch và hỗ trợ bạn đặt những Dịch vụ du lịch này. Dịch vụ được cung cấp cho bạn không vì mục đích khác.
Bạn đồng ý rằng:
 • bạn sẽ chỉ sử dụng Dịch vụ của chúng tôi cho mục đích cá nhân và phi thương mại
 • bạn phải ít nhất 18 tuổi và có tư cách pháp lý để giao kết hợp đồng
 • bạn sẽ sử dụng Dịch vụ một cách hợp pháp và tuân thủ các Điều khoản này
 • tất cả thông tin bạn cung cấp đều đúng, chính xác, mới nhất và hoàn chỉnh
 • nếu bạn có tài khoản với chúng tôi, bạn sẽ:
 • bảo vệ thông tin tài khoản của bạn
 • chịu trách nhiệm với việc bạn hoặc người khác sử dụng tài khoản của bạn
 • nếu bạn đặt phòng thay mặt người khác:
 • bạn phải được họ ủy quyền trước khi hành động thay mặt họ
 • bạn phải thông báo cho họ về các điều khoản áp dụng với đặt phòng (bao gồm cả Quy tắc và giới hạn), đồng thời đảm bảo rằng họ đồng ý với các điều khoản đó
 • bạn chịu trách nhiệm thanh toán mọi khoản tiền phải trả nếu yêu cầu thay đổi/hủy và về mọi vấn đề khác liên quan đến đặt phòng.
Bạn cũng đồng ý không:
 • đặt phòng sai hoặc gian lận
 • truy cập, theo dõi hoặc sao chép bất kỳ nội dung nào trong Dịch vụ của chúng tôi bằng robot, trình thu thập dữ liệu, trình thu thập thông tin, các phương tiện tự động khác hoặc bất kỳ quy trình thủ công nào
 • vi phạm các giới hạn trong bất kỳ tiêu đề ngăn chặn robot nào trong Dịch vụ của chúng tôi, bỏ qua hoặc né tránh các biện pháp khác được sử dụng để ngăn chặn hoặc giới hạn quyền truy cập vào Dịch vụ
 • thực hiện bất kỳ hành động áp đặt nào hoặc có thể áp đặt lượng tải lớn hoặc không phù hợp lên cơ sở hạ tầng của chúng tôi
 • liên kết trực tiếp với bất kỳ phần nào của Dịch vụ
 • “làm giả”, “bắt chước” hoặc kết hợp bất kỳ phần nào của Dịch vụ vào trang web khác.
Quyền truy cập
Chúng tôi có thể từ chối bất cứ ai truy cập vào Dịch vụ của chúng tôi, vào bất cứ lúc nào và vì bất kỳ lý do hợp lệ nào. Chúng tôi cũng có thể cải thiện hoặc thay đổi Dịch vụ bất cứ lúc nào.
Cách chúng tôi sắp xếp kết quả tìm kiếm của bạn
Có nhiều lựa chọn chuyến đi được cung cấp qua Dịch vụ và chúng tôi muốn cung cấp kết quả tìm kiếm phù hợp nhất có thể cho bạn. Trên trang kết quả tìm kiếm, bạn sẽ thấy thứ tự sắp xếp theo mặc định của chúng tôi. Tuy nhiên, bạn có thể chọn cách sắp xếp kết quả cũng như sử dụng tùy chọn lọc để ưu tiên kết quả dựa trên tùy chọn mong muốn, ví dụ như giá, điểm đánh giá của khách hoặc các tiêu chí khác. Bạn có thể tìm hiểu thêm về cách chúng tôi sắp xếp kết quả tìm kiếm tại đây.
Đôi khi, trong kết quả tìm kiếm, chúng tôi cũng hiển thị các lựa chọn chuyến đi là tin cho thuê thương mại trả phí từ Nhà cung cấp dịch vụ. Để giúp bạn nhận ra, những lựa chọn chuyến đi này được gắn nhãn “Quảng cáo” rõ ràng hoặc nhãn tương tự nhằm phân biệt với các lựa chọn chuyến đi khác.
Chuyển hướng và dịch vụ đặt chỗ của bên thứ ba
Nếu bạn được chuyển hướng từ Dịch vụ của chúng tôi đến dịch vụ đặt chỗ của bên thứ ba (ví dụ: dịch vụ thuê xe) để đặt chuyến đi, xin lưu ý rằng mọi đặt chỗ thực hiện thông qua dịch vụ đặt chỗ đó là với bên thứ ba, không phải với chúng tôi. Chúng tôi không chịu trách nhiệm với các đặt chỗ thực hiện qua dịch vụ đặt chỗ của bên thứ ba, cũng như không chịu trách nhiệm pháp lý với bạn về đặt chỗ đó. Điều khoản và điều kiện của nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba sẽ quy định các quyền mà bạn có với họ và giải thích trách nhiệm pháp lý của họ với bạn.
Mục 3 Xác nhận đặt phòng
Xác nhận đặt phòng của bạn bao gồm các nội dung quan trọng về đặt phòng, chẳng hạn như mô tả (các) Dịch vụ du lịch đã đặt và giá.
Chúng tôi sẽ gửi Xác nhận đặt phòng cùng mọi tài liệu liên quan đến chuyến đi tới địa chỉ email mà bạn cung cấp khi đặt phòng. Nếu bạn không nhận được Xác nhận đặt phòng trong vòng 24 giờ kể từ khi đặt phòng, vui lòng liên hệ với chúng tôi.
Mục 4 Thanh toán
Giá
Giá của (các) Dịch vụ du lịch bằng với giá hiển thị trên Dịch vụ của chúng tôi, trừ trường hợp có lỗi rõ ràng.
Giá của Dịch vụ du lịch luôn biến động và có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Thay đổi về giá không ảnh hưởng đến đặt phòng đã được chấp nhận, trừ trường hợp có lỗi rõ ràng. Chúng tôi hiển thị nhiều Dịch vụ du lịch và nỗ lực để đảm bảo giá hiển thị chính xác. Chúng tôi bảo lưu quyền chỉnh sửa mọi lỗi về giá trên Dịch vụ.
Nếu có lỗi rõ ràng về giá và bạn đã đặt phòng, bạn sẽ có cơ hội giữ đặt phòng bằng cách thanh toán theo mức giá chính xác hoặc chúng tôi sẽ hủy đặt phòng của bạn mà không bị phạt. Chúng tôi không có nghĩa vụ cung cấp Dịch vụ du lịch cho bạn với giá không chính xác (thấp hơn) ngay cả sau khi bạn đã nhận được Xác nhận đặt phòng, nếu đáng ra bạn đã có lý do hợp lý để nhận thấy giá đó rõ ràng là lỗi.
Thuế
Giá hiển thị trên Dịch vụ có thể bao gồm thuế hoặc ước tính thuế phát sinh. Những khoản thuế hoặc ước tính thuế phát sinh này có thể bao gồm số tiền liên quan đến thuế giá trị gia tăng, thuế hàng hóa và dịch vụ, thuế bán hàng, thuế lưu trú và các loại thuế khác có bản chất tương tự.
Thuế hoặc ước tính thuế phát sinh thường được tính toán hoặc ước tính trên giá hiển thị thông qua Dịch vụ của chúng tôi trước khi áp dụng những khoản giảm giá (kể cả những khoản giảm giá do chúng tôi tài trợ), coupon và điểm khách hàng thân thiết có thể áp dụng cho đặt phòng của bạn, trừ khi các khoản giảm giá, coupon và điểm khách hàng thân thiết đó được xem là giảm giá cho mục đích tính toán hoặc ước tính thuế tại khu vực pháp lý có liên quan của đặt phòng.
Ở một số khu vực pháp lý, bạn có thể phải chịu trách nhiệm thanh toán thuế địa phương do cơ quan thuế địa phương quy định (chẳng hạn như thuế thành phố hoặc thuế du khách, v.v.) Tập đoàn hoặc Nhà cung cấp dịch vụ có thể thu các loại thuế địa phương đó. Tập đoàn sẽ thông báo về mọi loại thuế địa phương mà bạn phải thanh toán trước khi hoàn tất đặt phòng, nếu Nhà cung cấp dịch vụ đã thông báo cho Tập đoàn về các loại thuế đó.
Số tiền thuế địa phương có thể thay đổi trong khoảng thời gian từ ngày đặt phòng đến ngày lưu trú. Nếu thuế thay đổi trước ngày lưu trú, bạn có thể phải chịu trách nhiệm thanh toán thuế với thuế suất cao hơn.
Xử lý thanh toán
Vào lúc đặt phòng, khi bạn thanh toán bằng loại tiền tệ địa phương của Dịch vụ (nếu phù hợp), công ty nhận khoản thanh toán đó (thông qua dịch vụ xử lý thanh toán bên thứ ba) và tính tiền vào phương thức thanh toán của bạn sẽ là công ty có tên bên cạnh địa điểm của Dịch vụ liên quan trong bảng dưới đây.
Địa điểm
Công ty nhận khoản thanh toán của bạn
Áo, Bahrain, Bỉ, Bulgaria, Trung Quốc, Đan Mạch, Ai Cập, Phần Lan, Pháp, Đức, Hy Lạp, Hungary, Iceland, Indonesia, Ireland, Ý, Jordan, Kuwait, Lebanon, Malaysia, Maroc, Hà Lan, Na Uy, Oman, Qatar, Philippines, Bồ Đào Nha, Romania, Ả Rập Xê Út, Nam Phi, Tây Ban Nha, Thụy Điển, Đài Loan, Thái Lan, Thổ Nhĩ Kỳ, Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, Việt Nam
Travel Partner Exchange S.L.
Úc
Travelscape, LLC., công ty đăng ký tại Úc
Brazil
Expedia do Brasil Agência de Viagens e Turismo Ltda.
Argentina, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Panama, Peru, Venezuela
Travelscape, LLC.
Canada
TPX Travel Canada ULC
Hồng Kông
Travel Partner Exchange Hong Kong Limited
Ấn Độ
Hotels.com India Private Limited
Nhật Bản
Travel Partner Exchange Japan KK
Mexico
Expedia Mexico, S de R. L. de C.V.
New Zealand
Travel Partner Exchange New Zealand Ltd.
Singapore
Travel Partner Exchange Singapore Pte. Ltd.
Hàn Quốc
Travel Partner Exchange Korea Co., Ltd.
Thụy Sĩ
Travel Partner Exchange Switzerland Limited
Vương quốc Anh
Travel Partner Exchange UK Limited
Mỹ
Travelscape, LLC.
Bất kể nội dung đoạn quy định về luật điều chỉnh và khu vực pháp lý trong Mục 15 (Tổng quan) về các Điều khoản này mà trong đó, một trong các công ty của chúng tôi (được liệt kê ở bảng trên) nhận khoản thanh toán (thông qua dịch vụ xử lý thanh toán bên thứ ba) và tính tiền vào phương thức thanh toán của bạn, thì luật điều chỉnh giao dịch thanh toán đó sẽ là luật của địa điểm có công ty đó.
Tuyên bố bảo mật cung cấp thông tin về cách chúng tôi sử dụng thông tin thanh toán và tài khoản của bạn khi bạn chọn chúng tôi để lưu trữ thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ hoặc phương thức thanh toán khác nhằm sử dụng sau.
Xác thực khoản thanh toán
Bạn ủy quyền cho công ty liên quan (được liệt kê ở bảng trên) hoặc Nhà cung cấp dịch vụ để:
 • xác thực phương thức thanh toán của bạn bằng cách nhận ủy quyền trước, thu một khoản phí nhỏ hoặc thông qua các phương tiện xác thực khác; và
 • khi xác thực, tính tiền vào phương thức thanh toán của bạn.
Các khoản phí do ngân hàng thu
Một số ngân hàng và đơn vị phát hành thẻ áp dụng phí cho các giao dịch quốc tế hoặc xuyên biên giới. Ví dụ: nếu bạn đặt phòng bằng thẻ được phát hành ở quốc gia khác với địa điểm của Nhà cung cấp dịch vụ hoặc bạn chọn giao dịch bằng loại tiền tệ khác với loại tiền tệ địa phương của Dịch vụ, đơn vị phát hành thẻ có thể thu phí giao dịch quốc tế hoặc xuyên biên giới.
Ngoài ra, một số ngân hàng và đơn vị phát hành thẻ áp dụng phí quy đổi tiền tệ. Ví dụ: nếu bạn đặt phòng bằng loại tiền tệ khác với loại tiền tệ của thẻ tín dụng, đơn vị phát hành thẻ của bạn có thể quy đổi số tiền đặt phòng sang loại tiền tệ của thẻ tín dụng và tính phí quy đổi cho bạn.
Nếu có bất kỳ câu hỏi nào về những loại phí này hoặc tỉ giá hối đoái áp dụng cho đặt phòng của bạn, vui lòng liên hệ với ngân hàng hoặc đơn vị phát hành thẻ. Tập đoàn không liên quan hoặc không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khoản phí nào liên quan đến sự thay đổi của tỉ giá hối đoái và phí của đơn vị phát hành thẻ.
Quy đổi tiền tệ
Mọi tỉ giá quy đổi tiền tệ hiển thị trên Dịch vụ của chúng tôi đều dựa trên nguồn công khai và tỉ giá hối đoái mới nhất. Các thông tin này có thể thay đổi trong khoảng thời gian sau khi đặt phòng và trước thời điểm đi. Những tỉ giá này chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và Tập đoàn không đảm bảo độ chính xác của tỉ giá quy đổi này.
Phương thức thanh toán thay thế
Chúng tôi có thể hợp tác với nhà cung cấp phương thức thanh toán thay thế (chẳng hạn như công ty tài chính tiêu dùng) để cung cấp cho khách phương thức thanh toán thay thế. Tập đoàn không chứng thực hay đề xuất bất kỳ nhà cung cấp phương thức thanh toán thay thế nào, sản phẩm hay dịch vụ của họ. Tập đoàn không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc hành vi hay thiếu sót của nhà cung cấp phương thức thanh toán thay thế. Bạn chịu trách nhiệm với mọi rủi ro khi sử dụng phương thức thanh toán của bất kỳ nhà cung cấp nào như vậy, đồng thời điều khoản và chính sách của họ sẽ áp dụng.
.Gian lận
Nếu đặt phòng hoặc tài khoản có dấu hiệu gian lận, lạm dụng, liên quan đến người hoặc tổ chức bị chính phủ trừng phạt, hoặc hoạt động đáng ngờ khác, chúng tôi có thể yêu cầu thêm thông tin từ bạn.
Nếu kết luận hợp lý rằng đặt phòng hoặc tài khoản liên quan đến hoạt động gian lận hoặc đáng ngờ, chúng tôi có thể:
 • hủy đặt phòng liên quan đến tên, địa chỉ email hoặc tài khoản của bạn
 • đóng tài khoản liên quan, và
 • thực hiện hành động pháp lý, bao gồm cả tìm cách buộc bạn chịu trách nhiệm cho tổn thất.
Vui lòng liên hệ với chúng tôi về việc hủy đặt phòng hoặc đóng tài khoản.
Mục 5 Hủy hoặc thay đổi đặt phòng
Do bạn hủy hoặc thay đổi
Bạn có thể hủy hoặc thay đổi yêu cầu đặt phòng (về ngày đi, điểm đến, nơi khởi hành, nơi lưu trú hoặc phương tiện vận chuyển) bằng cách liên hệ với chúng tôi.
Bạn không có quyền tự động hủy hoặc thay đổi đặt phòng trừ khi được Nhà cung cấp dịch vụ liên quan cho phép theo Quy tắc và giới hạn của họ (được cung cấp cho bạn trước khi đặt phòng).
Nhà cung cấp dịch vụ có thể tính phí hủy (toàn bộ hoặc một phần) hoặc phí thay đổi đặt phòng cho bạn. Những khoản phí này sẽ được quy định trong Quy tắc và giới hạn. Bạn đồng ý thanh toán mọi khoản phí phải chịu. Lưu ý: Với các thay đổi, giá của lần sắp xếp mới sẽ dựa trên giá áp dụng tại thời điểm bạn yêu cầu chúng tôi thực hiện thay đổi. Giá này có thể không giống với giá vào thời điểm ban đầu bạn đặt Dịch vụ du lịch. Thay đổi được thực hiện càng gần ngày khởi hành, giá thường càng tăng.
Vui lòng đọc Quy tắc và giới hạn liên quan để biết các điều khoản áp dụng cho đặt phòng của bạn. Ví dụ:
 • nếu bạn đặt phòng tại nơi lưu trú và bạn không hủy hay thay đổi đặt phòng trước thời hạn trong chính sách hủy liên quan, bạn có thể phải chịu phí hủy hoặc phí thay đổi được quy định trong Quy tắc và giới hạn liên quan
 • một số nơi lưu trú không cho phép hủy hoặc thay đổi đặt phòng sau khi khách đã đặt
 • nếu bạn đặt phòng Thanh toán sau và không nhận phòng hoặc hủy đặt phòng, nơi lưu trú có thể áp dụng phí không nhận phòng hoặc phí hủy theo quy định trong Quy tắc và giới hạn. Bạn phải trả phí không nhận phòng hoặc phí hủy, và
 • nếu bạn không nhận phòng hoặc không sử dụng một số hoặc tất cả Dịch vụ du lịch đã đặt, bạn chỉ có thể được hoàn tiền theo Quy tắc và giới hạn liên quan.
Nếu bạn muốn hủy hoặc thay đổi bất cứ phần nào của đặt phòng và Nhà cung cấp dịch vụ cho phép yêu cầu hủy hoặc thay đổi đó, ngoài phí do Nhà cung cấp dịch vụ áp dụng, chúng tôi cũng có thể thu của bạn phí quản lý. Nếu chúng tôi áp dụng phí quản lý này, bạn sẽ nhận được thông báo trước khi đồng ý tiếp tục thay đổi/hủy.
Yêu cầu hủy hoặc thay đổi khác
Chúng tôi (và Nhà cung cấp dịch vụ liên quan) có thể hủy đặt phòng của bạn nếu không nhận được toàn bộ khoản thanh toán cho đặt phòng, hoặc phụ phí hoặc phí hủy/thay đổi áp dụng liên quan đến đặt phòng khi đến hạn.
Vì nhiều lý do (chẳng hạn như nơi lưu trú nhận đặt phòng quá tải do sự cố kết nối hoặc nơi lưu trú bị đóng cửa do bão, v.v.), Nhà cung cấp dịch vụ hoặc chúng tôi có thể hủy hoặc thay đổi đặt phòng. Nếu việc này xảy ra, chúng tôi sẽ có những nỗ lực thỏa đáng để thông báo cho bạn sớm nhất có thể và cung cấp phương án thay thế/sự hỗ trợ nếu có thể hoặc hoàn tiền.
Hoàn tiền
Khoản tiền hoàn trả sẽ được chuyển lại cho bạn qua phương thức thanh toán mà ban đầu bạn đã sử dụng để đặt phòng. Bên nhận khoản thanh toán ban đầu của bạn sẽ thực hiện hoàn tiền. Chúng tôi không biết rõ quy trình hoàn tiền của Nhà cung cấp dịch vụ. Các khoản phí sẽ không được hoàn trả, trừ khi điều này được nêu rõ trong quá trình đặt phòng.
Mục 6 Các điều khoản cụ thể của Dịch vụ du lịch
Mục này cung cấp thông tin chi tiết về các điều khoản liên quan đến Dịch vụ du lịch cụ thể do Nhà cung cấp dịch vụ cung cấp. Những thông tin chi tiết này không đầy đủ và không thay thế Quy tắc và giới hạn liên quan được cung cấp cho bạn trước khi đặt phòng.
Mỗi Dịch vụ du lịch phải tuân theo Quy tắc và giới hạn liên quan của Nhà cung cấp dịch vụ. Ngoài ra, vui lòng đọc Mục này. Đây là mục cũng sẽ được áp dụng cho đặt phòng của bạn, nếu có. Nếu có sự mâu thuẫn giữa Mục này với Quy tắc và giới hạn liên quan, Quy tắc và giới hạn liên quan sẽ được ưu tiên áp dụng.
A. Kỳ lưu trú
Dịch vụ của chúng tôi có thể cung cấp cho bạn tùy chọn Thanh toán ngay hoặc Thanh toán sau. Bạn có thể xem giá phòng (bao gồm thuế và phí áp dụng) trên Dịch vụ của chúng tôi trong tùy chọn thanh toán Thanh toán ngay và Thanh toán sau. Lưu ý: các khoản thuế và phí có thể thay đổi tùy vào tùy chọn thanh toán mà bạn chọn. Thuế suất và tỉ giá hối đoái ngoại tệ có thể thay đổi trong khoảng thời gian từ khi đặt phòng đến khi lưu trú.
Thanh toán ngay
Nếu bạn chọn Thanh toán ngay, công ty liên quan (được trình bày trong Mục 4 (Thanh toán)) thường sẽ tính số tiền đặt phòng vào phương thức thanh toán của bạn khi đặt phòng.
Thanh toán sau
Nếu bạn chọn tùy chọn thanh toán Thanh toán sau, Nhà cung cấp dịch vụ thường sẽ tính tiền vào phương thức thanh toán của bạn theo loại tiền tệ địa phương tại thời điểm bạn lưu trú, hoặc theo phương thức đã thông báo cho bạn trong quá trình đặt phòng.
Đặt cọc
Một số Nhà cung cấp dịch vụ yêu cầu đặt cọc bằng thẻ thanh toán hoặc tiền mặt khi nhận phòng để trả cho các chi phí phát sinh trong kỳ lưu trú của bạn. Khoản đặt cọc này không liên quan đến khoản thanh toán mà công ty liên quan (được trình bày trong Mục 4 (Thanh toán)) thu cho đặt phòng của bạn.
Không nhận phòng trong đêm đầu tiên
Nếu bạn không nhận phòng vào đêm đầu tiên của kỳ lưu trú nhưng dự định nhận phòng cho các đêm tiếp theo, vui lòng xác nhận điều này với chúng tôi trước ngày nhận phòng ban đầu. Nếu bạn không xác nhận điều này, toàn bộ đặt phòng của bạn có thể bị hủy. Bạn chỉ được hoàn tiền cho việc không nhận phòng theo Quy tắc và giới hạn liên quan của nơi lưu trú.
Đặt phòng nhóm
Bạn không thể đặt nhiều hơn 8 phòng ở cùng một nơi lưu trú, cho cùng ngày lưu trú, thông qua Dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn đặt nhiều hơn 8 phòng trong các đặt phòng riêng lẻ, chúng tôi có thể hủy đặt phòng của bạn. Chúng tôi cũng có thể tính phí hủy cho bạn và nếu bạn đã trả tiền đặt cọc thuộc dạng không hoàn trả, bạn có thể mất khoản đặt cọc này. Nếu bạn muốn đặt nhiều hơn 8 phòng, vui lòng đặt qua mục “Ưu đãi nhóm” trên Dịch vụ của chúng tôi. Bạn có thể được yêu cầu ký hợp đồng bằng văn bản hoặc thanh toán khoản đặt cọc không hoàn trả.
Xếp hạng
Xếp hạng hiển thị trên Dịch vụ của chúng tôi cho bạn biết những điều có thể mong đợi từ nơi lưu trú có mức xếp hạng đó, bao gồm (nếu có) thông qua các tổ chức xếp hạng sao địa phương và quốc gia. Những điều này có thể khác với tiêu chuẩn ở quốc gia của bạn. Xếp hạng hiển thị trên trang web không cam đoan hay cam kết bất kỳ đặc tính hay tiện nghi cụ thể nào. Bạn có thể xem thêm thông tin trong mục “Tổng quan” hoặc “Tiện nghi” ở trang chi tiết nơi lưu trú. Những hướng dẫn này có thể thay đổi. Tập đoàn và Đối tác của chúng tôi không thể đảm bảo độ chính xác của bất kỳ xếp hạng cụ thể nào hiển thị tùy từng thời điểm trên Dịch vụ của chúng tôi.
Bữa ăn
Nếu đặt phòng của bạn có bữa ăn, số lượng bữa ăn được bao gồm sẽ tùy thuộc vào số lượng đêm lưu trú. Gói giá 3 bữa ăn mỗi ngày thường bao gồm bữa sáng, bữa trưa và bữa tối. Gói giá 2 bữa ăn mỗi ngày thường bao gồm bữa sáng và bữa trưa hoặc bữa tối. Bạn không được hoàn tiền nếu không ăn một hoặc nhiều bữa.
B. Nhà và căn hộ Vrbo
Khi bạn đặt nhà và căn hộ được phân phối qua Dịch vụ của chúng tôi từ Vrbo hoặc một trong các thương hiệu của Vrbo (Stayz, Bookabach, FeWo Direkt và Abritel), được gọi là “Nhà và căn hộ Vrbo”, những Điều khoản này sẽ áp dụng khi bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi, nhưng các điều khoản và điều kiện của Vrbo mà chúng tôi giới thiệu cho bạn trong quá trình đặt phòng sẽ áp dụng khi bạn thanh toán và đặt Nhà và căn hộ Vrbo.
Mục 7 Chuyến đi quốc tế
Chuyến đi quốc tế
Mặc dù hầu hết các chuyến đi đều diễn ra thuận lợi, chuyến đi đến một số điểm đến có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn so với các điểm đến khác. Bạn phải xem xét mọi cảnh báo/lời khuyên về chuyến đi, v.v. do chính quyền liên quan ban hành trước khi đặt chuyến đi quốc tế. Ngoài ra, bạn cũng phải theo dõi những cảnh báo/lời khuyên về chuyến đi đó trong suốt chuyến đi và trước khi trở lại để tránh và giảm thiểu mọi gián đoạn có thể xảy ra.
Sức khỏe
Bạn nên kiểm tra khuyến nghị về tiêm vaccine/tiêm chủng. Các khuyến nghị có thể thay đổi bất cứ lúc nào. Bạn nên tham vấn với bác sĩ trước khi khởi hành. Bạn chịu trách nhiệm đảm bảo rằng bản thân:
 • đáp ứng mọi yêu cầu về sức khỏe khi nhập cảnh
 • được tiêm vaccine/tiêm chủng theo các yêu cầu liên quan/bắt buộc
 • dùng tất cả các loại thuốc theo khuyến nghị, và
 • tuân thủ tất cả lời khuyên về y tế liên quan đến chuyến đi của bạn.
Hộ chiếu và visa
Bạn phải tham khảo ý kiến của Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán liên quan để biết thông tin về hộ chiếu và visa. Các yêu cầu có thể thay đổi, do đó, hãy tìm những thông tin mới nhất trước khi đặt chỗ và khởi hành, cũng như dành đủ thời gian để hoàn thiện tất cả đơn đăng ký liên quan.
Tập đoàn không chịu trách nhiệm nếu bạn bị từ chối lên chuyến bay hoặc du thuyền (nếu áp dụng) hoặc nhập cảnh vào bất cứ quốc gia nào do cách ứng xử của bạn, bao gồm việc bạn không mang theo giấy tờ chính xác và đầy đủ cho chuyến đi do Nhà cung cấp dịch vụ, chính quyền hoặc quốc gia yêu cầu (bao gồm các quốc gia mà bạn quá cảnh). Những địa điểm này bao gồm mọi điểm dừng của máy bay hoặc du thuyền (nếu áp dụng), ngay cả khi bạn không rời khỏi máy bay hoặc sân bay.
Một số chính phủ yêu cầu hãng hàng không cung cấp thông tin cá nhân về tất cả khách trên máy bay. Dữ liệu sẽ được thu thập tại sân bay khi bạn làm thủ tục lên máy bay hoặc trong một số trường hợp khi bạn đặt vé. Vui lòng liên hệ với hãng hàng không liên quan mà bạn chọn nếu có bất kỳ câu hỏi nào về quy định này.
Tập đoàn không cam đoan hoặc đảm bảo rằng chuyến đi đến các điểm đến quốc tế là thích hợp hoặc không có rủi ro, đồng thời không chịu trách nhiệm cho những thiệt hại hoặc tổn thất do việc đi đến những điểm đến đó.
Mục 8 Trách nhiệm pháp lý
Trách nhiệm pháp lý của chúng tôi
Chúng tôi sở hữu và vận hành Dịch vụ, còn Nhà cung cấp dịch vụ cung cấp Dịch vụ du lịch cho bạn.
Trong phạm vi tối đa được luật pháp cho phép, Tập đoàn và Đối tác sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý cho:
 • Dịch vụ du lịch mà Nhà cung cấp dịch vụ cung cấp cho bạn
 • hành động, sai lầm, thiếu sót, cam đoan, đảm bảo hoặc sự cẩu thả của bất kỳ Nhà cung cấp dịch vụ nào, hoặc
 • thương tích cá nhân, tử vong, hư hỏng tại nơi lưu trú, các thiệt hại hoặc chi phí khác phát sinh từ các tình huống trên.
Nhà cung cấp dịch vụ cung cấp cho chúng tôi thông tin mô tả Dịch vụ du lịch. Thông tin này bao gồm thông tin chi tiết, ảnh, giá của Dịch vụ du lịch, Quy tắc và giới hạn liên quan, v.v. Chúng tôi sẽ hiển thị thông tin này trên Dịch vụ của mình. Nhà cung cấp dịch vụ chịu trách nhiệm đảm bảo rằng những thông tin đó là chính xác, đầy đủ và mới nhất. Tập đoàn và Đối tác của chúng tôi không chịu trách nhiệm về mọi thông tin không chính xác, trừ khi và chỉ khi chúng tôi trực tiếp gây ra sự không chính xác đó (điều này cũng bao gồm xếp hạng nơi lưu trú chỉ nhằm mục đích hướng dẫn và có thể không phải là xếp hạng chính thức). Tập đoàn và Đối tác của chúng tôi không đảm bảo về tình trạng thực tế của Dịch vụ du lịch cụ thể.
Ảnh và hình minh họa trên Dịch vụ được cung cấp làm hướng dẫn, chỉ nhằm cho bạn biết hạng và loại phòng.
Trong phạm vi tối đa được luật pháp cho phép, ngoại trừ được quy định rõ ràng trong các Điều khoản này:
 • tất cả thông tin, phần mềm hoặc Dịch vụ du lịch hiển thị trên Dịch vụ đều được cung cấp mà không có bất kỳ đảm bảo hoặc điều kiện nào dưới mọi hình thức. Điều này bao gồm nhưng không giới hạn ở mọi đảm bảo và điều kiện ngụ ý về chất lượng thỏa đáng, tính thương mại, tính phù hợp cho mục đích cụ thể, quyền sở hữu hoặc việc không vi phạm, và
 • Tập đoàn cũng như Đối tác của chúng tôi khước từ mọi đảm bảo và điều kiện đó.
Việc hiển thị Dịch vụ du lịch trên Dịch vụ của chúng tôi không thể hiện sự chứng thực hay khuyến nghị của Tập đoàn hoặc Đối tác cho Dịch vụ du lịch đó. Trong phạm vi tối đa được luật pháp cho phép, Tập đoàn và Đối tác khước từ mọi đảm bảo và điều kiện rằng Dịch vụ của chúng tôi, máy chủ của Dịch vụ hoặc mọi email do chúng tôi hoặc Đối tác gửi đều không có virus hoặc thành phần có hại khác.
Trong phạm vi tối đa được luật pháp cho phép và theo những giới hạn trong các Điều khoản này, Tập đoàn hoặc Đối tác của chúng tôi không chịu trách nhiệm cho mọi tổn thất hoặc thiệt hại trực tiếp, gián tiếp, mang tính trừng phạt, đặc biệt, ngẫu nhiên hay do hậu quả phát sinh từ:
 • Dịch vụ du lịch,
 • việc sử dụng Dịch vụ,
 • mọi sự chậm trễ hoặc không thể sử dụng Dịch vụ, hoặc
 • việc bạn sử dụng liên kết từ Dịch vụ của chúng tôi,
dù dựa trên sơ suất, hợp đồng, sai sót, trách nhiệm pháp lý nghiêm ngặt, đạo luật bảo vệ người tiêu dùng hay các trường hợp khác, ngay cả khi Tập đoàn và Đối tác của chúng tôi đã được thông báo về khả năng xảy ra thiệt hại như vậy.
Nếu Tập đoàn hoặc Đối tác phải chịu trách nhiệm pháp lý về tổn thất hoặc thiệt hại theo các Điều khoản này, thì, trong phạm vi tối đa được luật pháp cho phép, chúng tôi sẽ chỉ chịu trách nhiệm pháp lý với bạn về những thiệt hại trực tiếp mà:
 • cả bạn và chúng tôi (hoặc Đối tác, nếu có) đều có thể thấy trước một cách hợp lý,
 • bạn thực sự phải chịu; và
 • trực tiếp quy cho hành động của chúng tôi (hoặc hành động của Đối tác, nếu có),
và trong trường hợp có bất kỳ trách nhiệm pháp lý nào của Tập đoàn và/hoặc Đối tác, thì trong mọi trường hợp, tổng mức trách nhiệm pháp lý đó sẽ không vượt quá (a) chi phí do bạn thanh toán cho Dịch vụ du lịch được đề cập hoặc (b) một trăm đô la Mỹ (100 USD) hoặc tương đương theo loại tiền tệ địa phương, tùy theo giá trị nào lớn hơn.
Giới hạn trách nhiệm pháp lý này phản ánh sự phân bổ rủi ro giữa bạn và chúng tôi. Giới hạn quy định trong Mục này sẽ có hiệu lực và áp dụng ngay cả khi bất kỳ biện pháp khắc phục có giới hạn nào trình bày trong các Điều khoản này được coi là không đạt được mục đích thiết yếu. Giới hạn trách nhiệm pháp lý quy định trong các Điều khoản này có hiệu lực bảo vệ lợi ích của Tập đoàn và Đối tác của chúng tôi.
Mọi trường hợp bất khả kháng, bao gồm sự gián đoạn của phương tiện liên lạc hoặc đình công (do hãng hàng không, nơi lưu trú hoặc trạm kiểm soát không lưu, nếu áp dụng), sẽ dẫn đến việc đình chỉ các nghĩa vụ trong các Điều khoản chịu ảnh hưởng từ sự kiện bất khả kháng. Trong trường hợp này, bên chịu ảnh hưởng từ sự kiện bất khả kháng sẽ không chịu trách nhiệm pháp lý do không thể đáp ứng các nghĩa vụ đó.
Bồi thường
Bạn đồng ý bảo vệ và bồi thường cho Tập đoàn và Đối tác của chúng tôi, cũng như mọi viên chức, giám đốc, nhân viên và đại lý của họ khỏi mọi khiếu nại, nguyên nhân tố tụng, yêu cầu, bồi hoàn, tổn thất, thiệt hại, tiền phạt, hình phạt hay các phí tổn hoặc chi phí khác ở mọi hình thức hoặc tính chất (“Tổn thất”), bao gồm nhưng không giới hạn ở phí pháp lý và kế toán hợp lý được bên thứ ba yêu cầu do:
 • việc bạn vi phạm các Điều khoản này hoặc tài liệu được tham chiếu trong các Điều khoản này
 • việc bạn vi phạm luật hoặc quyền của bên thứ ba, hoặc
 • việc bạn sử dụng Dịch vụ của chúng tôi,
trong phạm vi mà những Tổn thất đó không do hành động của Tập đoàn hoặc Đối tác trực tiếp gây ra (nếu có).
Mục 9 Nhận xét, bình luận và ảnh
Bằng cách gửi nội dung đến Dịch vụ của chúng tôi qua email, bài đăng hoặc hình thức khác, bao gồm nhận xét về nơi lưu trú, ảnh, video, câu hỏi, bình luận, đề xuất, ý tưởng, v.v. trong nội dung gửi (gọi chung là "Nội dung gửi"), bạn:
 • xác nhận rằng mọi Nội dung gửi bạn thực hiện là nội dung sáng tạo gốc của bạn đồng thời bạn có và giữ tất cả các quyền cần thiết để cho phép chúng tôi sử dụng Nội dung gửi như quy định trong các Điều khoản này, và
 • theo luật cho phép, cấp cho Tập đoàn và Đối tác của chúng tôi quyền không độc quyền, không mất phí bản quyền, vĩnh viễn, có thể chuyển nhượng, không thể hủy bỏ và hoàn toàn có thể cấp phép bổ sung qua nhiều cấp để sử dụng, sao chép, sửa đổi, điều chỉnh, dịch, phân phối, phát hành, tạo tác phẩm phái sinh, hiển thị và trình bày công khai Nội dung gửi đó trên toàn thế giới thông qua mọi phương tiện đã được biết đến hoặc sau này sẽ được phát minh.
Bạn cũng xác nhận và đồng ý rằng Tập đoàn và Đối tác của chúng tôi có thể chọn sử dụng tên mà bạn gửi kèm theo Nội dung gửi đó để ghi nguồn Nội dung gửi của bạn (ví dụ: đăng tên và nơi ở của bạn trên nhận xét mà bạn gửi) tùy theo quyết định riêng của chúng tôi bằng định dạng không thể nhận dạng. Chúng tôi cũng có thể chia sẻ những Nội dung gửi này với Nhà cung cấp dịch vụ.
Bạn cũng cấp cho Tập đoàn quyền khởi kiện hợp pháp bất kỳ cá nhân hoặc tổ chức nào xâm phạm quyền của bạn hoặc của Tập đoàn về Nội dung gửi.
Nội dung gửi không bí mật và không độc quyền.
Nếu có thể, bạn từ bỏ rõ ràng bất kỳ và mọi "quyền nhân thân" (bao gồm các quyền ghi nguồn hoặc tính toàn vẹn) có thể vẫn tồn tại trong Nội dung gửi. Bạn đồng ý rằng bạn không phản đối việc Tập đoàn, Đối tác hoặc bất kỳ bên được cấp phép nào khác phát hành, sử dụng, sửa đổi, xóa hoặc khai thác Nội dung gửi.
Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm cho nội dung của Nội dung gửi. Bạn không được đăng hoặc truyền đến/từ Dịch vụ của chúng tôi và đồng ý rằng mọi Nội dung gửi do bạn tạo không chứa bất kỳ nội dung nào:
 • trái pháp luật, mang tính đe dọa, bôi nhọ, phỉ báng, tục tĩu, khiêu dâm hoặc vi phạm các quyền công khai, quyền riêng tư hoặc bất kỳ luật nào
 • mang tính thương mại (chẳng hạn như gây quỹ, quảng cáo hoặc tiếp thị hàng hóa hoặc dịch vụ, v.v.)
 • xâm phạm, lạm dụng hoặc vi phạm bản quyền, thương hiệu, bằng sáng chế hoặc quyền sở hữu trí tuệ khác của bên thứ ba, hoặc
 • đi ngược lại với lợi ích công cộng, đạo đức chung, trật tự công cộng, an ninh công cộng hoặc sự hòa hợp quốc gia.
Bạn sẽ tự chịu trách nhiệm cho mọi thiệt hại phát sinh từ việc không tuân thủ các điều lệ trên, hoặc mọi tổn hại phát sinh từ việc bạn đăng Nội dung gửi lên Dịch vụ của chúng tôi.
Chúng tôi có thể thực hiện các quyền của mình (ví dụ: sử dụng, phát hành, hiển thị, xóa, v.v.) với Nội dung gửi mà không cần thông báo cho bạn.
Nếu bạn gửi nhiều nhận xét cho cùng một nơi lưu trú, chỉ Nội dung gửi gần nhất của bạn đủ điều kiện sử dụng.
Mọi nhận xét, ảnh và nội dung khác mà bạn gửi đều phải tuân thủ Hướng dẫn gửi nội dung và ảnh của chúng tôi.
Chúng tôi không có quyền sở hữu, chứng thực hay liên kết với Nội dung gửi do bạn tạo.
Mục 10 Chính sách và thông báo về quyền sở hữu trí tuệ
Thông báo về bản quyền và thương hiệu
Tất cả nội dung của Dịch vụ đều thuộc ©2023 Expedia, Inc. Mọi quyền được bảo lưu. Expedia, Expedia.com, logo Expedia, Expedia Rewards và logo Máy bay, cùng các nội dung khác, là thương hiệu hoặc thương hiệu đã đăng ký bảo hộ của Expedia, Inc. Các logo và tên sản phẩm cũng như công ty khác được đề cập trong nội dung này có thể là thương hiệu của các chủ sở hữu tương ứng. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung trên trang web do các bên không phải chúng tôi quản lý.
Công cụ Google® Translate được cung cấp trong Dịch vụ của chúng tôi để giúp bạn dịch nội dung, chẳng hạn như nhận xét do người dùng tạo. Công cụ Google® Translate sử dụng quy trình tự động để dịch văn bản và điều này có thể gây ra sự thiếu chính xác. Bạn hoàn toàn chịu trách nhiệm về mọi rủi ro khi sử dụng công cụ Google® Translate. Chúng tôi không hứa hẹn, cam kết hoặc đảm bảo về độ chính xác hoặc tính hoàn thiện của bản dịch do Google® Translate cung cấp.
Dịch vụ của chúng tôi có thể có liên kết đến các trang web do các bên không phải chúng tôi vận hành. Những liên kết đó chỉ được cung cấp để bạn tham khảo. Chúng tôi không kiểm soát những trang web này và không chịu trách nhiệm về nội dung hoặc việc bạn sử dụng các trang web đó. Việc chúng tôi thêm những liên kết này không đồng nghĩa với việc chứng thực cho nội dung trên các trang web đó hoặc có liên kết với người vận hành trang web đó.
Nếu bạn phát hiện hành vi xâm phạm nhãn hiệu của chúng tôi, vui lòng thông báo cho chúng tôi theo địa chỉ TrademarkComplaints@expediagroup.com. Chúng tôi chỉ xử lý các thư liên quan đến xâm phạm nhãn hiệu tại địa chỉ email này.
Chính sách và khiếu nại hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ
Chúng tôi tôn trọng quyền sở hữu trí tuệ của người khác và mong muốn nhà cung cấp, đối tác và người dùng của mình (gọi chung là "Người dùng") cũng làm như vậy. Chúng tôi có chính sách nghiêm cấm Người dùng đăng tài liệu xâm phạm bản quyền, quyền thương hiệu hoặc các quyền sở hữu trí tuệ khác của người khác. Ngoài ra, trong các trường hợp thích đáng, chúng tôi sẽ chấm dứt tài khoản của Người dùng nếu họ xâm phạm nhiều lần. Bạn có thể xem các yêu cầu và hướng dẫn điền đơn khiếu nại về bản quyền và thương hiệu trong phần “Biểu mẫu và đơn khiếu nại về hành vi xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ” tại đây.
Thông báo về bằng sáng chế
Một hoặc nhiều bằng sáng chế thuộc sở hữu của chúng tôi hoặc Tập đoàn có thể áp dụng cho Dịch vụ cũng như các tính năng và dịch vụ truy cập được qua Dịch vụ. Các phần trong Dịch vụ hoạt động theo giấy phép của một hoặc nhiều bằng sáng chế. Các bằng sáng chế khác đang chờ xử lý.
Mục 11 Phần mềm được cung cấp trên Dịch vụ của chúng tôi
Phần mềm
Mọi phần mềm mà bạn có thể tải từ Dịch vụ hoặc cửa hàng ứng dụng di động ("Phần mềm"), là sản phẩm có bản quyền của Tập đoàn hoặc nhà cung cấp tương ứng của chúng tôi. Việc bạn sử dụng Phần mềm chịu sự điều chỉnh của các điều khoản trong thỏa thuận cấp phép người dùng cuối (nếu có) đi cùng Phần mềm đó ("Thỏa thuận cấp phép"). Trước tiên, bạn phải đồng ý với Thỏa thuận cấp phép để cài đặt, tải xuống hoặc sử dụng Phần mềm.
Với Phần mềm không có Thỏa thuận cấp phép đi kèm, chúng tôi cấp cho bạn một giấy phép giới hạn, dành cho cá nhân, không độc quyền, không thể chuyển nhượng và không thể cấp phép lại để tải xuống, cài đặt và sử dụng Phần mềm nhằm sử dụng Dịch vụ theo các Điều khoản này và không nhằm mục đích nào khác. Phần mềm được cung cấp cho bạn miễn phí.
Tất cả Phần mềm (chẳng hạn như mọi mã HTML và điều khiển Active X, v.v.) trong Dịch vụ đều thuộc sở hữu của Tập đoàn, Đối tác hoặc nhà cung cấp tương ứng của chúng tôi. Tất cả Phần mềm đều được bảo vệ theo luật bản quyền và các điều khoản của hiệp ước quốc tế. Mọi hành động tái tạo hoặc phân phối lại Phần mềm đều bị pháp luật cấm và có thể dẫn đến hình phạt dân sự hoặc hình sự nghiêm trọng. Bất kỳ ai vi phạm quy định này sẽ bị khởi tố.
Không giới hạn những điều khoản trên, việc sao chép hoặc tái tạo Phần mềm đến máy chủ hoặc địa điểm bất kỳ nào khác nhằm mục đích tái tạo hoặc phân phối lại hoàn toàn bị cấm. Phần mềm chỉ được bảo hành, nếu có, theo các điều khoản của Thỏa thuận cấp phép.
Điều khoản về bản đồ
Việc bạn sử dụng bản đồ có trên Dịch vụ của chúng tôi chịu sự điều chỉnh của Điều khoản sử dụng của Google, Chính sách sử dụng được chấp nhận của Google, Thông báo pháp lý của GoogleTuyên bố bảo mật của Google, cũng như Điều khoản sử dụng của MicrosoftTuyên bố bảo mật của Microsoft. Google và Microsoft bảo lưu quyền thay đổi Điều khoản sử dụng và Chính sách bảo mật/Điều khoản về Quyền riêng tư mọi lúc, theo quyết định của riêng họ.
Dữ liệu địa lý của OpenStreetMap dùng để lập bản đồ thuộc về những người đóng góp cho © OpenStreetMap và được cung cấp theoGiấy phép cơ sở dữ liệu mở (ODbL).
Mục 12 Quyền riêng tư và thông tin cá nhân
Chúng tôi cam kết bảo vệ quyền riêng tư, tính bí mật và bảo mật của thông tin cá nhân mà bạn cung cấp cho chúng tôi.
Vui lòng xem Tuyên bố bảo mật hiện hành của chúng tôi, trong đó điều chỉnh việc bạn sử dụng Dịch vụ và được đưa vào các Điều khoản này bằng cách dẫn chiếu, để hiểu cách hoạt động của chúng tôi.
Mục 13 Chương trình Rewards
Chúng tôi có chương trình khách hàng thân thiết miễn phí dành cho khách. Để biết thêm thông tin về chương trình và quyền lợi, vui lòng xem điều khoản và điều kiện hiện hành của chúng tôi. Những nội dung này cũng được đưa vào các Điều khoản này bằng cách dẫn chiếu.
Mục 14 Liên hệ với chúng tôi và khiếu nại
Để được giải đáp câu hỏi hoặc biết cách liên hệ với chúng tôi, hãy truy cập trang hỗ trợ của chúng tôi tại đây.
Mục 15 Tổng quan
Luật điều chỉnh và khu vực pháp lý
Dịch vụ của chúng tôi được một tổ chức thuộc sở hữu của Mỹ vận hành và, ngoại trừ bị luật hiện hành hạn chế, các Điều khoản này được luật của bang Washington, Mỹ điều chỉnh. Ngoại trừ bị luật hiện hành hạn chế, bạn đồng ý với quyền tài phán độc quyền và địa điểm xét xử của tòa án tại Quận King, Washington, Mỹ đối với mọi tranh chấp phát sinh từ hoặc liên quan đến việc sử dụng Dịch vụ hoặc các Điều khoản này. Việc sử dụng Dịch vụ của chúng tôi là trái phép ở khu vực pháp lý không áp dụng tất cả quy định của các Điều khoản này, bao gồm nhưng không giới hạn ở đoạn này.
Bảo hiểm
Trừ khi có quy định khác, các mức giá hiển thị không bao gồm bảo hiểm du lịch. Bạn nên mua bảo hiểm chi trả cho hậu quả của một số trường hợp hủy và rủi ro nhất định (chẳng hạn như chi phí đưa trở về nước trong trường hợp xảy ra tai nạn hoặc ốm đau). Bạn chịu trách nhiệm đảm bảo mọi hợp đồng bảo hiểm đã mua đều đáp ứng đầy đủ yêu cầu của bạn. Bạn có thể thấy một số sản phẩm bảo hiểm du lịch nhất định. Khi đó, các thông tin chi tiết về nhà cung cấp dịch vụ bảo hiểm, thông tin chính liên quan cũng như điều khoản và điều kiện sẽ được hiển thị trên Dịch vụ của chúng tôi.
Thất bại trong việc thực thi
Việc chúng tôi không thể hoặc trì hoãn thực thi bất kỳ quy định nào trong các Điều khoản này không hủy bỏ quyền của chúng tôi trong việc thực thi (các) quy định như vậy hoặc quy định khác trong các Điều khoản này ở tương lai.
Điều khoản không thể thực thi
Nếu bất kỳ quy định (hoặc một phần của quy định) nào trong các Điều khoản này được tòa án hoặc cơ quan có thẩm quyền khác xác định là vô hiệu, bất hợp pháp hoặc không thể thực thi, quy định (hoặc một phần của quy định) đó sẽ được coi là không cấu thành nên một phần của các Điều khoản này với bạn, nếu cần. Trong trường hợp đó, hiệu lực và khả năng thực thi của các quy định khác không bị ảnh hưởng.
Toàn bộ thỏa thuận
Các Điều khoản này cấu thành nên toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và chúng tôi liên quan đến Dịch vụ. Các quy định này thay thế tất cả nội dung giao tiếp trước đây hoặc hiện thời (dù ở định dạng điện tử, lời nói hay văn bản) giữa bạn và chúng tôi về Dịch vụ.
Chuyển nhượng
Chúng tôi có thể và bạn không thể chuyển nhượng, giao kết hợp đồng phụ hoặc ủy nhiệm quyền, trách nhiệm hoặc nghĩa vụ theo các Điều khoản này.
Các quyền của bên thứ ba
Trừ khi có quy định rõ ràng trong các Điều khoản này, chúng tôi không dự định để bất kỳ ai không phải một bên trong các Điều khoản này thực thi các Điều khoản này. Không cần sự đồng ý của bên thứ ba để từ bỏ, thay đổi hoặc chấm dứt bất kỳ phần nào của các Điều khoản này. Các Điều khoản này không làm phát sinh quyền nào theo luật hoặc quy định hiện hành liên quan đến các quyền thực thi bất kỳ phần nào trong các Điều khoản này của bên thứ ba.
Nghĩa vụ vẫn tồn tại
Bất kỳ quy định nào trong các Điều khoản này áp đặt một cách rõ ràng, hoặc theo bản chất, các nghĩa vụ sau khi hết hạn hoặc chấm dứt các Điều khoản này, thì sẽ vẫn tồn tại sau khi hết hạn hoặc chấm dứt các Điều khoản này.
Mục 16 Đăng ký
Đăng ký thuế tại bang New York
Bạn phải nộp thuế bán hàng của New York và thuế lưu trú của Thành phố New York, nếu có, cho kỳ lưu trú của mình. Với các đặt phòng Thanh toán ngay, mã số đăng ký nhà cung cấp cho thuế bán hàng tại New York của Travelscape, LLC là 880392667 và mã số thuế lưu trú tại khách sạn ở Thành phố New York là 033960.
Vui lòng bấm vào bên dưới để biết thêm thông tin: