Bắt đầu trang nội dung

Expedia+ là gì?

Expedia+ là một chương trình miễn phí dành riêng cho chủ tài khoản Expedia.

 

Cách hoạt động

  • Khi quý vị đặt chuyến đi đủ điều kiện như gói chuyến bay + khách sạn, khách sạn hoặc chuyến bay, quý vị tích lũy điểm để sử dụng cho chuyến đi Expedia+.
  • Khi quý vị đặt chuyến bay, quý vị có thể nhận được dặm khách bay thường xuyên đồng thời với điểm Expedia+ của quý vị.
  • Để trở thành thành viên, đi tới Expedia+ và Tham gia.

 

Điều cần biết

Để biết thêm thông tin, hãy đọc về Lợi ích Expedia+ và Điều khoản và điều kiện Expedia+