Ưu đãi khách sạn dành cho chủ thẻ MasterCard!

Hủy miễn phí tại một số khách sạn. Vì đôi khi cần linh động.
Hủy miễn phí tại một số khách sạn. Vì đôi khi cần linh động.
Hủy miễn phí

Cách lưu thẻ MasterCard vào tài khoản Expedia Rewards của quý vị

Bước 1: Đăng ký tài khoản Expedia Rewards (nếu quý vị chưa có) và đánh dấu "Tham gia Expedia Rewards"

Bước 2: Đăng nhập vào tài khoản của quý vị, chọn "Tài khoản của tôi", tiếp tục chọn Hình thức thanh toán, bấm "Thêm thẻ mới" và lưu thẻ MasterCard vào tài khoản

Bước 3: Tiến hành đặt sản phẩm du lịch và thanh toán bằng thẻ MasterCard đã lưu trong trang thanh toán

Xem chi tiết hướng dẫn ở đây