Hưởng Giá thành viên

Khi đăng ký hoặc đăng nhập vào tài khoản Expedia Rewards, bạn ngay lập tức tiết kiệm trung bình 15% tại hàng ngàn khách sạn mỗi khi bạn thấy tag Giá thành viên màu vàng, đồng thời nhận điểm cho các đặt phòng đủ điều kiện. Có thể áp dụng điều khoản.

Bạn đã là thành viên? Đăng nhập

Bạn có nơi muốn đến? Lên đường thôi

Bạn đang xem ưu đãi trong thời gian:28/04 - 30/04
Đăng nhập để hưởng giá thành viên
Đăng nhập để hưởng giá thành viên
Đăng nhập để hưởng giá thành viên
Đăng nhập để hưởng giá thành viên
Đăng nhập để hưởng giá thành viên
Đăng nhập để hưởng giá thành viên
Đăng nhập để hưởng giá thành viên
Đăng nhập để hưởng giá thành viên
Đăng nhập để hưởng giá thành viên
Đăng nhập để hưởng giá thành viên
Đăng nhập để hưởng giá thành viên
Đăng nhập để hưởng giá thành viên
Đăng nhập để hưởng giá thành viên
Đăng nhập để hưởng giá thành viên
Đăng nhập để hưởng giá thành viên
Đăng nhập để hưởng giá thành viên
Đăng nhập để hưởng giá thành viên
Đăng nhập để hưởng giá thành viên
Đăng nhập để hưởng giá thành viên
Đăng nhập để hưởng giá thành viên
Đăng nhập để hưởng giá thành viên
Đăng nhập để hưởng giá thành viên
Đăng nhập để hưởng giá thành viên
Đăng nhập để hưởng giá thành viên
Đăng nhập để hưởng giá thành viên
Đăng nhập để hưởng giá thành viên
Đăng nhập để hưởng giá thành viên
Đăng nhập để hưởng giá thành viên
Đăng nhập để hưởng giá thành viên
Đăng nhập để hưởng giá thành viên
Đăng nhập để hưởng giá thành viên
Đăng nhập để hưởng giá thành viên
Đăng nhập để hưởng giá thành viên
Đăng nhập để hưởng giá thành viên
Đăng nhập để hưởng giá thành viên
Đăng nhập để hưởng giá thành viên
Đăng nhập để hưởng giá thành viên
Đăng nhập để hưởng giá thành viên
Đăng nhập để hưởng giá thành viên
Đăng nhập để hưởng giá thành viên
Đăng nhập để hưởng giá thành viên
Đăng nhập để hưởng giá thành viên
Đăng nhập để hưởng giá thành viên
Đăng nhập để hưởng giá thành viên
Đăng nhập để hưởng giá thành viên
Đăng nhập để hưởng giá thành viên
Đăng nhập để hưởng giá thành viên
Đăng nhập để hưởng giá thành viên

Điều khoản & Điều kiện

Những ưu đãi này chỉ áp dụng cho thành viên Expedia Rewards và người dùng app Expedia.

Khoản giảm giá được áp dụng trên giá của một số khách sạn (không gồm thuế áp dụng và phí khác).

Giá hiển thị đã bao gồm khoản giảm giá và là giá 1 phòng cho một đêm, 2 khách trong cùng phòng.

Có thể có ngày không áp dụng khuyến mãi và cần đáp ứng thời gian lưu trú tối thiểu.

Vui lòng xem trang thông tin khách sạn để biết thêm chi tiết. Ưu đãi tùy tình trạng thực tế và có thể kết thúc mà không được báo trước.

Áp dụng điều khoản và điều kiện đặt phòng của Expedia.

Nhà tổ chức: Expedia Inc., 1111 Expedia Group Way W., Seattle, WA 98119, Mỹ.