Bắt đầu trang nội dung

Thanh Thủy

Phú Thọ, Việt Nam

Đến Thanh Thủy như thế nào?

Đừng bỏ qua Bến phà Minh Quang và Công viên Quốc gia Ba Vì khi ghé thăm Thanh Thủy.