expedia

Tổng quan của APA HOTEL&RESORT (YOKOHAMA BAY TOWER)

Chọn ngày để xem giá

Phòng đôi, Hút thuốc, Quang cảnh vịnh (Upper Floor,Bay Bridge Side/22-23flr)

 • 11 mét vuông
 • Quang cảnh vịnh
 • 2 khách
 • 1 giường đôi

Phòng, Phù hợp cho người khuyết tật, Hút thuốc

 • 19 mét vuông
 • Quang cảnh cảng
 • 2 khách
 • 2 giường đơn

Phòng đôi, Không hút thuốc, Quang cảnh cảng (UpperFloor,Minato-Mirai Side/24-33flr)

4.1/5 điểm đánh giá của khách
 • 11 mét vuông
 • Quang cảnh cảng
 • 2 khách
 • 1 giường đôi

Phòng 3, Hút thuốc (No View)

 • 15 mét vuông
 • 3 khách
 • 3 giường đơn

Phòng đôi, Không hút thuốc, Quang cảnh vịnh (Upper Floor, Bay Bridge Side/24-33flr)

3.6/5 điểm đánh giá của khách
 • 11 mét vuông
 • Quang cảnh vịnh
 • 2 khách
 • 1 giường đôi

Phòng 2 giường đơn Tiêu chuẩn, Không hút thuốc (Bay Bridge Side, Upper Floor)

 • 14 mét vuông
 • Quang cảnh vịnh
 • 2 khách
 • 2 giường đơn

Phòng đôi, Không hút thuốc (Minato-Mirai Side, Upper Floor)

 • 11 mét vuông
 • Quang cảnh cảng
 • 2 khách
 • 1 giường đôi

Phòng, Không hút thuốc, Quang cảnh cảng (UpperFloor,Minato-Mirai Side/24-33flr)

4.7/5 điểm đánh giá của khách
 • 14 mét vuông
 • Quang cảnh cảng
 • 2 khách
 • 2 giường đơn lớn

Phòng, Hút thuốc, Quang cảnh cảng (Upper FL, Minato Mirai View, 22-23FL)

 • 14 mét vuông
 • Quang cảnh cảng
 • 2 khách
 • 2 giường đơn

Phòng đôi, Hút thuốc, Quang cảnh cảng (UpperFloor,Minato-Mirai Side/22-23flr)

 • 11 mét vuông
 • Quang cảnh cảng
 • 2 khách
 • 1 giường đôi

Phòng, Không hút thuốc, Quang cảnh vịnh (Upper Floor, Bay Bridge Side/24-33flr)

 • 14 mét vuông
 • Quang cảnh vịnh
 • 2 khách
 • 2 giường đơn lớn

Phòng đơn, Không hút thuốc (Room With A View)

 • 11 mét vuông
 • Quang cảnh thành phố
 • 1 khách
 • 1 giường đơn

Phòng đơn, Không hút thuốc (No View)

4.7/5 điểm đánh giá của khách
 • 11 mét vuông
 • 1 khách
 • 1 giường đơn

Phòng đôi, Không hút thuốc (Room With A View)

 • 11 mét vuông
 • Quang cảnh thành phố
 • 2 khách
 • 1 giường đôi

Phòng, Phù hợp cho người khuyết tật, Không hút thuốc

 • 19 mét vuông
 • Quang cảnh cảng
 • 2 khách
 • 2 giường đơn

Phòng đôi, Không hút thuốc (No View)

4.8/5 điểm đánh giá của khách
 • 11 mét vuông
 • 2 khách
 • 1 giường đôi

Phòng, Hút thuốc (No View)

 • 14 mét vuông
 • 2 khách
 • 2 giường đơn lớn

Phòng, Không hút thuốc (No View)

4.3/5 điểm đánh giá của khách
 • 14 mét vuông
 • 2 khách
 • 2 giường đơn lớn

Phòng, Hút thuốc (Room With A View)

 • 14 mét vuông
 • Quang cảnh thành phố
 • 2 khách
 • 2 giường đơn lớn

Phòng đôi, Không hút thuốc (Bay Bridge Side, Upper Floor)

 • 11 mét vuông
 • Quang cảnh vịnh
 • 2 khách
 • 1 giường đôi

Phòng đôi, Hút thuốc (No View)

 • 11 mét vuông
 • 2 khách
 • 1 giường đôi

Phòng, Hút thuốc, Quang cảnh vịnh (Upper Floor, Bay Bridge Side/22-23flr)

 • 14 mét vuông
 • Quang cảnh vịnh
 • 2 khách
 • 2 giường đơn

Phòng đôi, Hút thuốc (Room With A View)

 • 11 mét vuông
 • Quang cảnh thành phố
 • 2 khách
 • 1 giường đôi

Phòng 3, Không hút thuốc (No View)

 • 15 mét vuông
 • 3 khách
 • 3 giường đơn

Phòng đơn, Hút thuốc (Room With A View)

 • 11 mét vuông
 • Quang cảnh thành phố
 • 1 khách
 • 1 giường đôi

Phòng, Không hút thuốc (Room With A View)

 • 14 mét vuông
 • Quang cảnh thành phố
 • 2 khách
 • 2 giường đơn lớn

Phòng 3, Không hút thuốc, Quang cảnh cảng (Upper FL, Minato Mirai view, 24-33FL)

 • 15 mét vuông
 • Quang cảnh cảng
 • 3 khách
 • 3 giường đơn

Phòng 2 giường đơn Tiêu chuẩn, Không hút thuốc (Minato-Mirai Side, Upper Floor)

 • 14 mét vuông
 • Quang cảnh cảng
 • 2 khách
 • 2 giường đơn

Phòng đơn, Hút thuốc (No View)

 • 11 mét vuông
 • 1 khách
 • 1 giường đôi

Phòng đơn, Không hút thuốc, Quang cảnh cảng (Upper FL, Minato Mirai View, 24-33 FL)

 • 11 mét vuông
 • Quang cảnh cảng
 • 1 khách
 • 1 giường đơn

Phòng 2 giường đơn Superior, Không hút thuốc (The Highest Floor)

 • 22 mét vuông
 • Quang cảnh thành phố
 • 2 khách
 • 2 giường đơn

Phòng đơn, Hút thuốc, Quang cảnh cảng (Upper FL, Minato Mirai View, 22-23FL)

 • 11 mét vuông
 • Quang cảnh cảng
 • 1 khách
 • 1 giường đơn

Phòng đơn, Không hút thuốc, Quang cảnh vịnh (Bay Bridge Side, 24th-33rd Floor)

 • 11 mét vuông
 • Quang cảnh vịnh
 • 1 khách
 • 1 giường đơn

Phòng đơn, Hút thuốc, Quang cảnh vịnh (Bay Bridge Side, 22nd-23 Floor)

 • 11 mét vuông
 • Quang cảnh vịnh
 • 1 khách
 • 1 giường đôi