Ưu đãi Khách sạn dưới 1.000.000đ mỗi đêm (không gồm thuế và phí)

Tìm nơi nghỉ không làm cháy túi? Xem ngay những ưu đãi tuyệt vời này.

Điều khoản & Điều kiện:

Giá hiển thị áp dụng cho kỳ lưu trú vào những ngày cụ thể đã nêu.

Giá hiển thị đã gồm khoản giảm giá khuyến mãi được đề cập – Giảm giá áp dụng với giá tiêu chuẩn tại một số khách sạn, do khách sạn xác định và cung cấp (không gồm thuế áp dụng và phí khác).

Giá phòng khách sạn hiển thị là giá cho mỗi phòng trong mỗi kỳ lưu trú đối với phòng đôi rẻ nhất, không gồm thuế và phí.

Có thể có ngày không áp dụng khuyến mãi. Vui lòng kiểm tra từng khách sạn để biết chi tiết.

Giá được cập nhật thường xuyên và là giá chính xác khi công bố.

Ưu đãi tùy theo tình trạng thực tế, có thể thay đổi và kết thúc mà không thông báo. Vui lòng bấm vào từng ưu đãi để xác nhận giá, tình trạng phòng cũng như điều khoản và điều kiện áp dụng cho những ưu đãi đó.