Sửa đổi lần cuối: 19/04/2021

Chương trình Expedia Rewards ("Chương trình") dành cho khách hàng của Expedia.com.vn, do Expedia, Inc. toàn quyền quyết định; dành cho mọi cá nhân đủ tuổi người lớn theo luật pháp nước cư trú sở tại, có địa chỉ email hợp lệ và đăng ký tham gia Chương trình ("Thành viên"). Bằng việc tham gia Chương trình, Thành viên có thể nhận điểm Expedia Rewards ("điểm Expedia Rewards" hoặc "điểm") khi đặt phòng và hoàn tất chuyến đi hợp lệ qua Expedia.com.vn và đổi thưởng sản phẩm du lịch, tùy theo quy định của Điều khoản và Điều kiện và tình trạng phòng thực tế và quà tặng. Khách hàng phải hoàn tất chuyến đi hợp lệ để nhận điểm Expedia Rewards. Có nghĩa là quý vị hoặc khách khác đã đặt lịch trình bằng tài khoản thưởng của quý vị ("Tài khoản") phải lưu trú tại khách sạn đã đặt phòng. Từ "quý vị" trong toàn bộ Điều khoản và Điều kiện này chỉ mọi Thành viên và bất kỳ khách hàng nào đủ điều kiện tham gia Chương trình.

Trạng thái thành viên Expedia Rewards sẽ bị hủy bỏ nếu luật pháp tại tỉnh/địa phương hoặc quốc gia Thành viên đang cư trú cấm và có thể thay đổi do việc thực thi luật pháp và điều lệ này.

Expedia toàn quyền quyết định thay đổi bất kỳ hạng mục nào trong Điều khoản và Điều kiện của chương trình, bao gồm, nhưng không giới hạn, điều kiện tham gia thành viên, quy định nhận và đổi điểm Expedia Rewards, gồm giá trị có thể nhận hoặc đổi điểm Expedia Rewards, quy định thời hạn sử dụng điểm, trạng thái thành viên cao cấp cùng sản phẩm và dịch vụ người dùng có thể đổi thưởng bằng điểm, vào bất kỳ thời điểm nào, ngay cả khi việc thay đổi này có thể ảnh hưởng việc sử dụng điểm của quý vị hoặc bất kỳ quyền lợi nào quý vị có thể đã nhận. Trong trường hợp Điều khoản và Điều kiện có thay đổi, chúng tôi sẽ thông báo cùng quý vị tối thiểu 30 ngày trước ngày thay đổi bắt đầu có hiệu lực, bằng cách gửi email link điều khoản và điều kiện cập nhật đến địa chỉ quý vị dùng để đăng ký tham gia. Quý vị có thể từ chối việc thay đổi này và bỏ hoặc hủy tham gia Chương trình mà không mất phí, không phải chịu phạt hoặc bồi thường do hủy, bằng cách gửi thông báo cho chúng tôi trong vòng tối đa 30 ngày sau ngày thay đổi có hiệu lực, bằng thông tin được gửi kèm trong thông báo.

Expedia giữ toàn quyền hủy bỏ tư cách thành viên Expedia Rewards nếu phát hiện cá nhân có hành vi gây tổn hại đến việc tổ chức Chương trình hoặc vi phạm Điều khoản và Điều kiện hoặc có dấu hiệu gian lận. Bất kỳ hành động nào của Thành viên Expedia Rewards mang tính chất phá hoại chương trình có thể cấu thành hành vi vi phạm luật hình sự và dân sự; và trong trường hợp xảy ra những hành động này, Expedia giữ quyền truy cứu trách nhiệm đến mức tối đa theo quy định của luật pháp. Nếu Expedia không thể thực thi hạng mục nào trong Điều khoản & Điều kiện, điều đó không tương đương với việc chúng tôi hủy bỏ hạng mục đó. Expedia không có đảm bảo hoặc cam kết nào về Chương trình.

Quý vị miễn trừ cho Expedia cùng các đơn vị liên kết mọi trách nhiệm liên quan đến việc nhận, đổi và sử dụng điểm Expedia Rewards, bao gồm mọi phần thưởng mà sau khi nhận có thể thất lạc, bị mất cắp hoặc hủy bỏ. Nhà cung cấp của Expedia không có bất kỳ liên hệ nào hoặc chịu bất kỳ trách nhiệm nào với việc quản lý Chương trình Expedia Rewards.

Chương trình không có thời hạn định trước và sẽ tiếp diễn đến khi Expedia quyết định ngưng chương trình. Expedia có thể ngưng Chương trình bất kỳ lúc nào. Nếu ngưng chương trình, quý vị sẽ có chín mươi (90) ngày từ ngày thông báo việc ngưng chương trình để sử dụng hết mọi điểm Expedia Rewards còn trong tài khoản của mình. Sau thời hạn này, tất cả điểm sẽ được hủy bỏ mà không có bất kỳ bồi hoàn nào.

Việc tiếp tục tham gia chương trình đồng nghĩa với việc quý vị đồng ý mọi thay đổi với những Điều khoản & Điều kiện này. Quý vị chịu trách nhiệm xác nhận mọi thay đổi Expedia có thể thực hiện với các Điều khoản & Điều kiện này. Quý vị có thể xem phiên bản Điều khoản & Điều kiện mới nhất của chương trình tại trang www.expedia.com.vn/rewards và phiên bản này có giá trị thay thế mọi phiên bản Điều khoản & Điều kiện trước đó.


 • Để nhận điểm Expedia Rewards khi đặt phòng cùng Expedia, quý vị phải là thành viên chương trình Expedia Rewards và đăng nhập tài khoản của mình trước khi đặt. Quý vị sẽ không nhận được điểm khi đặt trên Expedia.com.vn nếu không đăng nhập tài khoản của mình. Nếu đăng ký tham gia chương trình Expedia Rewards sau khi đặt nhưng trước khi hoàn tất chuyến đi, quý vị sẽ không nhận được điểm cho đặt phòng đó.

  Là thành viên đăng ký tham gia chương trình, quý vị sẽ thường xuyên nhận được email cập nhật thông tin. Quý vị có thể không nhận thông báo cập nhật về các dịch vụ tài khoản thông thường. Nếu muốn ngưng nhận email từ Expedia Rewards, quý vị phải đóng tài khoản của mình. Thành viên có thể đóng tài khoản bằng cách gọi cho bộ phận Hỗ trợ khách hàng. Quý vị sẽ không thể nhận và đổi thưởng điểm Expedia Rewards sau khi đóng tài khoản. Nếu đóng tài khoản, quý vị sẽ không thể truy cập thông tin tài khoản của mình, không thể xem thông tin tài khoản hay nhận thêm điểm Expedia Rewards cho đặt phòng trong tương lai và không thể đổi thưởng mọi điểm Expedia Rewards đã tích lũy. Mọi điểm đã tích lũy trong tài khoản đến thời điểm đóng tài khoản sẽ ngay lập tức hết hạn sử dụng vào ngày đóng tài khoản.

 • Expedia chỉ ghi nhận điểm cho chủ tài khoản đã dùng để đặt phòng hoặc dịch vụ hợp lệ. Quý vị cũng sẽ nhận điểm cho bất kỳ sản phẩm, dịch vụ nào người khác đặt bằng tài khoản của quý vị.

  Sau khi thực hiện đặt phòng hợp lệ, điểm Expedia Rewards ước tính nhận sẽ ở trạng thái chờ ghi nhận. Như đã đề cập ở trên, và để làm rõ hơn, "chuyến đi hoàn tất" có nghĩa là quý vị hoặc bất kỳ khách nào đặt bằng tài khoản của quý vị phải hoàn tất thời gian lưu trú đã đặt tại khách sạn. Không thể đổi điểm Expedia Rewards chờ ghi nhận. Điểm sẽ chuyển từ trạng thái chờ ghi nhận sang trạng thái có sau khi hoàn tất chuyến đi, theo thời gian trong bảng thông tin Đăng tải/Điều chỉnh điểm dưới đây. Sau khi chuyển sang trạng thái có, quý vị có thể đổi điểm Expedia Rewards này. Điểm Expedia Rewards chờ ghi nhận được tính dựa trên chi tiết lịch trình quý vị đã đặt và hoàn tất. Thay đổi hoặc hủy lịch trình đã đặt có thể dẫn đến khác biệt giữa điểm chờ ghi nhận tạm tính và điểm thực sự nhận được của đặt phòng đó trong tài khoản thành viên. Sẽ không nhận được điểm Expedia Rewards với phụ phí thay đổi hoặc hủy do nhà cung cấp thu.

  Expedia giữ quyền hủy mọi điểm Expedia Rewards chờ nhận hoặc đã nhận hoặc thưởng cho sản phẩm không sử dụng bất kỳ lúc nào. Điểm Expedia Rewards sẽ bị hủy nếu thành viên nhận tiền hoàn trả, bất kể từ Expedia hay nhà cung cấp dịch vụ du lịch. Expedia sẽ hủy điểm tích lũy được do gian lận, giả mạo hoặc thông tin sai lệch.

  Expedia có quyền theo dõi tất cả hoạt động Tài khoản Thành viên. Nếu tài khoản Expedia Rewards có bất kỳ dấu hiệu giả mạo, lạm dụng hoặc nghi ngờ nào, Expedia có thể đóng hoặc tạm ngừng tài khoản của quý vị ngay lập tức và quý vị có thể mất toàn bộ điểm Expedia Rewards đã nhận. Nếu quý vị có bất kỳ hoạt động gian lận nào, Expedia giữ quyền có những biện pháp pháp lý phù hợp và có thể đủ cơ sở để thu lại mọi phần thưởng quý vị đã đổi được nhờ những hoạt động gian lận này. Ngoài ra, quý vị có thể sẽ chịu trách nhiệm về tổn thất gây ra cho Expedia, bao gồm cả chi phí pháp lý và bồi thường; và quý vị sẽ không được phép tham gia chương trình Expedia Rewards trong tương lai. Đặt phòng nếu phát hiện có liên quan đến hoạt động gian lận sẽ bị thu hồi điểm Expedia Rewards và tài khoản liên quan đến hoạt động này sẽ không được phép nhận thêm điểm hoặc đổi thưởng trong tương lai. Để phản đối việc tạm ngừng tài khoản hoặc hủy điểm Expedia Rewards, vui lòng liên hệ bộ phận Hỗ trợ Khách hàng Expedia tại http://faq.expedia.com.vn/contact.aspx.

  Nếu tài khoản hiển thị không chính xác điểm Expedia Rewards quý vị lẽ ra phải nhận được như Expedia đã công bố, Expedia giữ quyền trừ bớt hoặc bổ sung điểm vào tài khoản của quý vị. Nếu quý vị cho rằng Tài khoản của quý vị là đối tượng của bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào, vui lòng liên hệ ngay với bộ phận Hỗ trợ Khách hàng Expedia tại http://faq.expedia.com.vn/contact.aspx . Nếu được xác minh quý vị chỉ là nạn nhân của hoạt động gian lận, điểm đã nhận có thể được chuyển sang tài khoản mới.

  Quý vị có thể xem điểm đã nhận và mọi hoạt động đổi thưởng từ trang Hoạt động Thưởng của mình. Điểm và phần thưởng Expedia Rewards không có giá trị tiền mặt và không thể trao đổi để nhận tiền mặt. Không thể gán, bán, chuyển và/hoặc cầm cố điểm Expedia Rewards cho bất kỳ bên thứ ba nào. Quý vị không có quyền sở hữu hoặc bấy kỳ quyền pháp lý nào với điểm Expedia Rewards. Quý vị chịu trách nhiệm về mọi khoản thuế áp dụng cho cá nhân nào có thể liên quan đến việc tham gia chương trình Expedia Rewards và đổi thưởng.

  Nếu thành viên tin rằng mình không nhận được đúng số điểm Expedia Rewards cho đặt phòng đã thực hiện, hãy liên hệ bộ phận Hỗ trợ Khách hàng Expedia qua thông tin liên lạc tại http://faq.expedia.com.vn/contact.aspx trong vòng chín mươi (90) ngày từ ngày kết thúc chuyến đi. Expedia sẽ ra quyết định cuối cùng về việc điều chỉnh điểm sau khi xác minh thông tin về lịch trình có nghi vấn. Không thể chuyển thủ công điểm Expedia Rewards từ trạng thái đang chờ ghi nhận sang trạng thái đã nhận trước khi quý vị hoàn tất chuyến đi và trong thời gian đang chờ xác minh để Đăng tải/Điều chỉnh điểm như trong bảng thông tin, trong mọi trường hợp.

 • Như đã thông báo phía trên, điểm Expedia Rewards dự kiến nhận sẽ ở trạng thái chờ ghi nhận đến khi hoàn tất chuyến đi và xác nhận thanh toán. Vui lòng xem bảng thông tin bên dưới để biết rõ hơn về thời gian để xác minh và chuyển trạng thái từ chờ ghi nhận sang đã nhận điểm.

  Đặt phòng/đặt chỗ đủ điều kiện Thời hạn xác nhận điểm
  Khách sạn thanh toán khi đặt phòng 30 ngày sau khi hoàn tất chuyến đi
  Khách sạn thanh toán khi lưu trú 35 ngày sau khi hoàn tất chuyến đi
 • Điểm nhận được sẽ được tính theo tỉ lệ cập nhật thường xuyên trong phần Quyền lợi tại trang https://www.expedia.com.vn/rewards/howitworks#benefits. Quý vị sẽ nhận điểm thưởng khi đăng nhập tài khoản và đặt sản phẩm sau tại Expedia.com.vn:

  • Khách sạn (Nhận gấp 3 lần điểm cơ sở Expedia Rewards khi đặt khách sạn VIP Access, không gồm thuế và phí)
 • Những sản phẩm sau không hợp lệ để nhận điểm cơ sở Expedia Rewards:

  • Thuê xe
 • Thỉnh thoảng, Expedia có thể có ưu đãi tặng thêm điểm Expedia Rewards. Cần đáp ứng đủ mọi điều khoản và điều kiện của từng ưu đãi điểm tặng thêm này để nhận điểm Expedia Rewards tặng thêm khi đặt và hoàn tất chuyến đi. Điểm Expedia Rewards thưởng thêm sẽ hiển thị trong tài khoản của quý vị ở dạng chờ ghi nhận khi đặt sản phẩm và sẽ được chuyển sang trạng thái ghi nhận có sau khi hoàn tất chuyến đi, theo thời gian thông báo trong bảng Đăng tải/Điều chỉnh điểm phía trên, trừ khi có thông báo cụ thể khác trong điều khoản và điều kiện của chương trình khuyến mãi đó. Ưu đãi điểm Expedia Rewards thưởng thêm cũng vẫn áp dụng cho đặt phòng/dịch vụ sau khi thay đổi, chỉ cần lịch trình mới vẫn đáp ứng đủ các yêu cầu và điều kiện của chương trình. Đặt phòng/dịch vụ hủy không được nhận điểm thưởng thêm. Ưu đãi chỉ giới hạn cho người nhận ưu đãi và không thể chuyển nhượng. Điểm thưởng thêm không có giá trị quy đổi tiền mặt. Không có hiệu lực tại những nơi bị cấm theo luật.

 • Điểm Expedia Rewards sẽ không hết hạn, với điều kiện quý vị có hoạt động đặt mua sản phẩm hoặc đổi thưởng hợp lệ trên Expedia.com.vn từ tài khoản của mình tối thiểu một lần mỗi mười tám (18) tháng. "Hoạt động đặt mua sản phẩm hoặc đổi thưởng hợp lệ" có nghĩa là chuyến đi hoặc sản phẩm du lịch đủ điều kiện của chương trình Expedia Rewards quý vị đặt và thanh toán, hoặc đổi thưởng sản phẩm du lịch từ tài khoản của mình. Tất cả điểm trong tài khoản sẽ hết hạn nếu không có hoạt động đặt mua sản phẩm hoặc đổi thưởng nào trong mười tám (18) tháng. Một khi hết hạn, không thể phục hồi số điểm Expedia Rewards này.

 • Có thể sử dụng điểm Expedia Rewards để đặt phòng tại các khách sạn có lựa chọn "Thanh toán ngay”. Không thể đổi điểm để nhận tiền mặt và điểm không có giá trị tiền mặt.

  Không thể sử dụng điểm Expedia Rewards ở trạng thái chờ nhận để đổi thưởng. Quý vị đổi điểm không mất phí tại Expedia.com.vn. Điểm chỉ có thể được đổi lấy hoạt động đặt mua đủ điều kiện các hàng hóa và dịch vụ có liên quan đến du lịch của Expedia do Expedia toàn quyền quyết định. Expedia khấu trừ khỏi số dư Tài khoản của quý vị số điểm mà quý vị chọn sử dụng cho hoạt động đặt mua đủ điều kiện của quý vị. Nếu quý vị không có đủ số điểm để hoàn tất một hoạt động đặt mua đủ điều kiện, quý vị phải sử dụng một thẻ tín dụng hợp lệ được liên kết với Tài khoản của quý vị để hoàn tất giao dịch. Expedia có thể toàn quyền quyết định cho phép quý vị kết hợp điểm với các coupon đủ điều kiện.

 • Thành viên có thể sử dụng điểm Expedia Rewards đã nhận để thanh toán một phần hoặc toàn bộ chi phí tại khách sạn có lựa chọn "Thanh toán ngay”, bao gồm cả thuế và phí. Chỉ có thể đổi thưởng điểm khi thanh toán cho Expedia tại thời điểm đặt. Không thể sử dụng điểm để thanh toán phí phạt hủy hoặc thay đổi đặt phòng, đặt phòng thanh toán trước hoặc các khoản phí phát sinh khác.

 • Bậc thành viên cao cấp là quyền lợi đặc biệt của chương trình thành viên Expedia Rewards ("Chương trình thành viên cao cấp"). Tất cả thành viên khi tham gia chương trình sẽ có bậc Blue và phải đáp ứng điều kiện để đạt bậc thành viên cao cấp. Mọi điều khoản và điều kiện của chương trình Expedia Rewards được áp dụng với bậc thành viên cao cấp. Chỉ những đặt phòng thực hiện bằng tài khoản đã đăng ký tham gia chương trình Expedia Rewards mới đủ điều kiện tích lũy để nhận bậc thành viên Expedia Rewards Silver hoặc Expedia Rewards Gold. Thành viên không cư trú tại Việt Nam có thể không được hưởng một số quyền lợi và ưu đãi đặc biệt.

  Expedia giữ toàn quyền ngưng hay thay đổi chương trình thành viên cao cấp Expedia ("Chương trình thành viên cao cấp") hoặc giới hạn việc áp dụng chương trình với bất kỳ cá nhân nào, tại mọi thời điểm, vì bất kỳ hoặc không có lý do nào và sẽ thông báo trước với quý vị 30 ngày trước khi thực hiện bất kỳ thay đổi nào với chương trình thành viên cao cấp.

  Trong trường hợp có vấn đề giả mạo hoặc lạm dụng Chương trình thành viên cao cấp, Expedia giữ toàn quyền có những biện pháp hành chính và/hoặc pháp lý cần thiết, bao gồm, nhưng không giới hạn việc đóng tài khoản thành viên.

  Điều kiện để đạt bậc thành viên cao cấp:

  1. Lưu trú một số đêm phòng khách sạn theo quy định, với giá phòng từ 1.090.000đ/1 đêm trở lên, hoặc
  2. Chi tiêu đặt dịch vụ trên Expedia.com.vn đạt hạn mức theo quy định. Phải đạt những yêu cầu sau trong thời gian từ 01/01 đến 31/12 hàng năm:
  Silver7 đêm phòng khách sạn hoặc đặt phòng hợp lệ với giá trị 110.000.000đ tại Expedia.com.vn
  Gold15 đêm phòng khách sạn hoặc đặt phòng hợp lệ với giá trị 220.000.000đ tại Expedia.com.vn

  Hoàn tất chuyến đi hoặc hoạt động muộn nhất là vào 23:59 múi giờ Pacific ngày 31/12 của năm đó để đủ điều kiện nhận bậc thành viên cao cấp và đêm lưu trú. Chuyến đi bắt đầu năm này, nhưng kết thúc vào năm sau sẽ được tính để xếp bậc thành viên cao cấp cho năm hiện tại và năm sau.

  Chi tiêu hợp lệ trên Expedia.com.vn để đủ điều kiện nhận bậc thành viên cao cấp, bao gồm chi tiêu đặt phòng khách sạn. Expedia giữ toàn quyền quyết định hủy trạng thái thành viên cao cấp vào bất kỳ thời điểm nào nếu quý vị không hoàn tất chuyến đi đã được dùng để nhận bậc thành viên như đã đề cập ở trên.

  Sau khi nhận bậc thành viên cao cấp, thành viên sẽ hưởng bậc thành viên này đến hết năm đó, toàn bộ năm tiếp theo và đến hết ngày 28/02 của năm sau đó, trừ khi có thông báo khác.

  1. Điểm thưởng thêm Expedia Rewards: Thành viên Expedia Rewards Silver được nhận thêm 10% điểm thưởng bên cạnh số điểm thành viên thông thường. Điểm thưởng thêm Expedia Rewards sẽ hiển thị trong tài khoản của quý vị ở dạng chờ ghi nhận sau khi đặt và sẽ chuyển sang trạng thái ghi nhận có sau khi hoàn tất chuyến đi, theo thời gian thông báo trong bảng Đăng tải/Điều chỉnh phía trên.
  2. Ưu đãi tiện nghi, dịch vụ đặc biệt tại khách sạn: Thành viên Silver được hưởng những tiện nghi, dịch vụ đặc biệt tại khách sạn VIP Access trên toàn cầu. Các khách sạn có tiện nghi, dịch vụ khác nhau. Khách sạn thuộc hệ thống VIP Access với ưu đãi tiện nghi, dịch vụ này có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không có thông báo trước. Tiện nghi, dịch vụ ưu đãi có thể thay đổi. Tiện nghi, dịch vụ đặc biệt này chủ yếu dành cho chủ tài khoản và chỉ có thể dành thêm cho khách đặt phòng bằng tài khoản Silver, tất cả tùy thuộc quyết định của khách sạn và dựa trên tình hình thực tế.
  3. Ưu đãi chỉ dành cho thành viên Silver: Thỉnh thoảng sẽ có những ưu đãi đặc biệt chỉ dành cho thành viên Silver.
  4. Quyền lợi đặc biệt từ dịch vụ concierge chuyên biệt tại Hawaii và Orlando qua Expedia Local Expert®. Có thể có giới hạn. Expedia có thể thay đổi những quyền lợi này. Không áp dụng giảm giá với hoạt động đặt trên trang Expedia.com.vn.
  1. Điểm thưởng thêm Expedia Rewards: Thành viên Expedia Rewards Gold được nhận thêm 30% điểm thưởng bên cạnh số điểm thành viên thông thường. Điểm thưởng thêm Expedia Rewards sẽ hiển thị trong tài khoản của quý vị ở dạng chờ ghi nhận sau khi đặt và sẽ chuyển sang trạng thái ghi nhận có sau khi hoàn tất chuyến đi, theo thời gian thông báo trong bảng Đăng tải/Điều chỉnh phía trên.
  2. Ưu đãi tiện nghi, dịch vụ đặc biệt tại khách sạn: Thành viên Gold được hưởng những tiện nghi, dịch vụ đặc biệt tại khách sạn VIP Access trên toàn cầu. Các khách sạn có tiện nghi, dịch vụ khác nhau. Khách sạn thuộc hệ thống VIP Access với ưu đãi tiện nghi, dịch vụ này có thể thay đổi bất kỳ lúc nào mà không có thông báo trước. Tiện nghi, dịch vụ ưu đãi có thể thay đổi. Tiện nghi, dịch vụ đặc biệt này chủ yếu dành cho chủ tài khoản và chỉ có thể dành thêm cho khách đặt phòng bằng tài khoản Gold, tất cả tùy thuộc quyết định của khách sạn và dựa trên tình hình thực tế.
  3. Nâng hạng tại khách sạn VIP Access: Thành viên Gold có thể được nâng hạng phòng tùy theo tình hình phòng thực tế vào thời điểm nhận phòng tại các khách sạn VIP Access trên toàn cầu. Có thể nhận biết khách sạn tham gia bằng cách tìm ký hiệu VIP Access khi đặt phòng tại Expedia.com.vn. Việc nâng hạng phòng tại khách sạn VIP Access chủ yếu dành cho chủ tài khoản và chỉ có thể áp dụng thêm cho khách đã được chủ tài khoản Gold đặt phòng cùng, tất cả tùy thuộc quyết định của khách sạn và dựa trên tình hình thực tế.
  4. Ưu đãi chỉ dành cho thành viên Gold: Thỉnh thoảng sẽ có những ưu đãi đặc biệt chỉ dành cho thành viên Gold.
  5. Quyền lợi đặc biệt từ dịch vụ concierge chuyên biệt tại Hawaii và Orlando qua Expedia Local Expert®. Có thể có giới hạn. Expedia có thể thay đổi những quyền lợi này. Không áp dụng giảm giá với hoạt động đặt trên trang Expedia.com.vn.